Voortingplantsoen

De gemeente Haarlem wil het speelplein op het Voortingplantsoen vernieuwen. Een groep buurtbewoners rondom het Voortingplantsoen, heeft de gemeente gevraagd om het plein groener te maken en de speelvoorzieningen te vernieuwen.

Actueel

Inloopbijeenkomst 23 maart gaat niet door

Alle geplande bijeenkomsten tot 6 april worden uitgesteld vanwege het coronavirus. De gemeente vindt het niet verstandig om in een groep bij elkaar te komen, ook al is het met minder dan 100 man. Wij zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is om op andere manieren de inwoners bij besluitvorming te betrekken. Of dit een realistische optie is en welke vorm dit krijgt, laten we u nog weten.

Meer informatie over het coronavirus: www.haarlem.nl/nieuws/informatie-coronavirus.

Meer informatie over een eventuele nieuwe datum voor de bijeenkomst volgt.

Op 17 juni vorig jaar hebben we de buurt uitgenodigd om mee te denken over het plein van het Voortingplantsoen. De varianten van het schetsontwerp zijn hierna uitgewerkt tot een concept voorlopig ontwerp.

Op de inloopavond bij buurtcentrum de Tulp zal het ontwerp worden gepresenteerd. Hierin hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen uit de buurt. Een ontwerp waar alle kinderen kunnen spelen en waar buurtbewoners kunnen zitten in een groene omgeving: een plek voor iedereen!

Hou deze pagina in de gaten voor een update en nieuwe datum voor de inloopavond.

Planning

Na de inloopavond wordt het voorlopig ontwerp (VO) afgerond.

Als het VO af is, geeft het college van burgemeester en wethouders het VO vrij voor inspraak. Het VO ligt dan gedurende 6 weken ‘ter inzage’. Tijdens deze periode kan iedereen zijn reactie op het ontwerp geven. Daarna buigt de gemeente zich over alle meningen die binnen zijn gekomen en wordt het ontwerp, misschien met aanpassingen, definitief gemaakt.