Voortingplantsoen

De gemeente Haarlem wil het speelplein op het Voortingplantsoen vernieuwen. Een groep buurtbewoners rondom het Voortingplantsoen, heeft de gemeente gevraagd om het plein groener te maken en de speelvoorzieningen te vernieuwen.

Actueel

Er is een eerste (schets)ontwerp gemaakt voor een nieuwe inrichting van het Voortingplantsoen. Aan dit ontwerp hebben buurtbewoners (vertegenwoordigd in een werkgroep) en de kinderwijkraad meegewerkt. In het ontwerp zijn speelplekken bedacht voor verschillende leeftijden. De kinderen en de werkgroep hebben hun voorkeuren aangegeven voor de verschillende speeltoestellen. Deze voorkeuren zijn verwerkt in de eerste ontwerpen. Dit eerste ontwerp wordt na de inloopbijeenkomst verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (VO). Na de zomer volgt nog een inspraakprocedure. Op 17 juni kunt u uw mening geven op het eerste ontwerp.

Inloopbijeenkomst 17 juni

Het Voortingplantsoen moet een plek worden voor iedereen, waar alle kinderen kunnen spelen en waar buurtbewoners kunnen zitten in een groene omgeving. Op maandag 17 juni 2019 kunt u tussen 16.30 en 19.30 uur binnenlopen bij buurtcentrum de Tulp (Voortingplantsoen 56) om uw mening te geven over het eerst (schets)ontwerp van het plein en vragen te stellen. Na deze bijeenkomst verwerkt de gemeente de ideeën in een voorlopig ontwerp (VO).

Planning

Het voorlopig ontwerp (VO) gaat na de zomer de inspraak in. Tijdens de inspraakperiode van 6 weken kunt u uw mening geven op het VO. Indien mogelijk worden de reacties in het ontwerp verwerkt en wordt het ontwerp definitief gemaakt. Het definitief ontwerp wordt door het college vastgesteld. Hierna start de periode van de voorbereiding om tot uitvoering te komen. We verwachten halverwege 2020 te kunnen starten met de uitvoering.