Voorstel plek voor een boom

Op welke plek in Haarlem ziet u graag een boom? We horen graag uw voorstel. Het mag gaan om een plek bij u in de buurt, maar ook om een plek ergens anders in de stad. Als het mogelijk is, plant de gemeente hier een boom. Daar zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Op de website van Spaarnelanden.nl staat op de pagina Bomen onder het kopje Herplanting de plantlijst 2016-2017.

Stel een plek voor

Voorwaarden

U mag een voorstel doen voor elke plek in de gemeente Haarlem. Dat mag voor 1 boom zijn, maar ook voor meerdere bomen. U overlegt zelf met de omwonenden van de door u voorgestelde plek (bewoner(s) van de woning waar de boom voor geplant gaat worden en hun buren). Zij moeten uw verzoek ondersteunen en ondertekenen.

Afhandeling

U kunt een aanvraag doen door het formulier helemaal in te vullen en op te sturen of te e-mailen naar antwoord@haarlem.nl. Uw aanvraag wordt binnen 14 dagen getoetst door de gemeente.

De gemeente controleert bijvoorbeeld of er op de gevraagde locatie geen kabels en leidingen in de grond lopen. Het kan zijn dat er daardoor te weinig ruimte is om een boom te planten. In zo'n geval wordt uw aanvraag afgekeurd.

Als uw voorstel wordt goedgekeurd, krijgt de firma Spaarnelanden opdracht om de boom in het huidige of eerstvolgende plantseizoen te planten op de nieuwe locatie. Spaarnelanden neemt contact met u op over wanneer en waar de boom gaat worden geplant. 

Een boom voor een boom

Voor iedere dode, zieke of omgevallen boom plant de gemeente Haarlem een nieuwe boom terug. Dat geldt ook als er bomen moeten wijken voor bijvoorbeeld een project. Soms kan zo’n boom niet op dezelfde plek terug worden geplant. Dan zoekt de gemeente een andere geschikte plek. Alle Haarlemmers mogen hier voorstellen voor doen.