Verstopt riool

Heeft u een verstopt riool? Onderzoek dan eerst waar het probleem zit. Bij een verstopping op uw eigen terrein schakelt u zelf een loodgieter in. Als de verstopping niet op uw eigen terrein zit, lost de gemeente het voor u op. Als u zelf een loodgieter inschakelt, moet u die altijd zelf betalen.

Riool verstopt: controleer afvoeren

U onderzoekt eerst zelf of het probleem in huis zit. Controleer afvoeren van toiletten, de keuken, wastafels en douches.

  • Loopt bij een van de afvoeren het water wel weg? Dan zit het probleem bij een andere afvoer bij u in huis. U kunt in dat geval zelf een loodgieter inschakelen. Dit betaalt u zelf.
  • Loopt nergens het water weg? Dan is waarschijnlijk de lozing verstopt. U moet dan eerst uitzoeken in welk deel van de leiding de verstopping zit. Zit de verstopping op uw eigen terrein (bijvoorbeeld onder uw voortuin) of op openbare grond? Als u dat weet, kijkt u hieronder bij  ‘Verstopping op eigen terrein’ of ‘Verstopping niet op eigen terrein’. Heeft u geen idee waar de verstopping zit? Kijk dan bij ‘Ik weet niet waar de verstopping zit’.

Verstopping op eigen terrein

Zit de verstopping onder uw eigen terrein? Dan moet u het probleem zelf verhelpen, of hiervoor een loodgieter inschakelen. Dit betaalt u zelf.

Verstopping niet op eigen terrein

Zit de verstopping niet in uw huis of op uw eigen terrein, bel dan met het rioolnummer 030 287 4343. De gemeente lost het dan op. U hoeft dit niet te betalen. Woont u in Zandvoort? Bel dan 06 54353725.

Als blijkt dat de verstopping toch op uw eigen perceel zit, dan worden de kosten voor het oplossen bij u in rekening gebracht. U moet rekening houden met een bedrag van € 185. Gaat het om een verstopte kolk in de straat dan kunt u voor de snelste afhandeling een online melding doen via onze website.

Melding doen

Ik weet niet waar de verstopping zit

Weet u niet of de verstopping op uw eigen terrein zit of niet? Dan kunt u 2 dingen doen:

  • U belt een loodgieter om dit te laten uitzoeken. U betaalt deze loodgieter dan altijd zelf. Ook als na onderzoek blijkt dat het probleem onder gemeentegrond zit.
  • U belt het rioolnummer van de gemeente: 030 287 4343. Als het probleem onder gemeentegrond zit, betaalt u niets. Als het probleem op uw eigen terrein zit, krijgt u de rekening voor het oplossen van het probleem. U moet rekening houden met een bedrag van € 185.

Gemeente vergoedt kosten loodgieter niet

Als u zelf een loodgieter heeft ingeschakeld, vergoedt de gemeente deze kosten niet. Ook niet als blijkt dat het probleem onder gemeentegrond zit. In Haarlem is de eigenaar van een huis of perceel verantwoordelijk voor de hele zijtak van het hoofdriool naar het perceel toe (de huisaansluiting). Als de verstopping in uw huisaansluiting zit, zou u hem dus eigenlijk altijd zelf moeten verhelpen.

De gemeente wil niet dat bewoners zelf de straat of stoep gaan openbreken. Daarom lost de gemeente een verstopping onder gemeentegrond gratis voor u op. Maar omdat u zelf verantwoordelijk blijft voor de hele zijtak van het riool, betaalt de gemeente de kosten van een ingeschakelde loodgieter niet. Ook als u schade heeft als gevolg van een verstopping in de huisaansluiting, vergoedt de gemeente dit in principe niet.

Beheer en onderhoud riool en gemalen

De gemeente beheert de aansluiting van het riool vanaf de erfgrens van uw huis tot aan het riool: de gemeente vervangt de afvoerleiding en ontstopt de aansluiting. U hoeft niet zelf de grond open te (laten) breken voor het vervangen van de afvoerleiding of het ontstoppen van de riolering.

De gemeente maakt geen nieuwe aansluitingen bij bestaande bebouwing.

Rioolheffing

De kosten voor het beheer en het onderhoud van het riool betaalt de gemeente onder andere uit de opbrengsten van de rioolheffing. Dit is een gemeentelijke belasting die iedere inwoner jaarlijks betaalt.
Cocensus verzorgt de uitvoering van gemeentelijke belastingaanslagen. Voor informatie over de rioolheffing kijkt u op de website van Cocensus.

Rioolheffing (Cocensus)

Meer informatie over de werking en het gebruik van het riool

Folder Hoe werkt het riool in Haarlem (pdf, 2,4 MB)
Folder Stankoverlast (pdf, 1 MB)

Met een HWA-sifon wordt voorkomen dat lucht uit het riool via de regenpijp de woning kan binnendringen. Wanneer de regenpijp op het gemengd riool is aangesloten, is het aan te raden om gebruik te maken van een HWA-sifon. De sifon werkt als stankafsluiter.

Meer weten over het gebruik van het riool, en dan met name hoe het niet te gebruiken? Kijk op de website www.nietinhetriool.nl/.