Verloren en gevonden voorwerpen

Bent u in Haarlem iets verloren? Op www.verlorenofgevonden.nl kunt u zien of iemand uw voorwerp heeft gevonden. U kunt op deze website of bij de gemeente niet uw verloren voorwerp melden of registreren. Gevonden sleutels, brillen, paraplu’s, kledingstukken worden niet geregistreerd. Hiervoor kunt u persoonlijk langskomen in de publiekshal, Zijlvest 39.

Verloren of gevonden.nl

U bent iets verloren

U kunt op de website verlorenofgevonden.nl kijken of iemand het voorwerp heeft gevonden. Als uw voorwerp gevonden is, kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Haarlem via telefoonnummer 14023.  

Sleutels, brillen of paraplu's

Voor zoekgeraakte sleutels,kleding,brillen en paraplu's kunt u niet bellen, alleen langskomen in de publiekshal. Gevonden sleutels hangen op een sleutelbord in de publiekshal.

Paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs

In een aantal gemeenten loopt een proef. In deze gemeenten hoeft u niet eerst naar de politie om aangifte te doen van verlies of diefstal van uw paspoort. De gemeente Haarlem doet mee aan deze proef. Uw verloren of gestolen paspoort meldt u bij de gemeente. In de publiekshal vult u een formulier in, waarin u uitlegt hoe u uw paspoort bent kwijtgeraakt. U kunt meteen een nieuw paspoort aanvragen.

Maak online een afspraak voor uw verloren paspoort of identiteitskaart
Maak online een afspraak voor uw verloren rijbewijs

Als iemand uw paspoort of identiteitskaart bij de gemeente brengt, wordt dit document meteen vernietigd.  De overheid wil hiermee fraude tegengaan.

Bankpas

Is uw bankpas kwijt of gestolen? Meldt dit zo snel mogelijk aan uw bank. Uw bank kan uw pas dan blokkeren.

Fiets

Als uw fiets is gestolen, doet u aangifte bij de politie.
Fietsen die niet in een rek, fietsenstalling of een van de gratis bewaakte stallingen staan, worden regelmatig door de gemeente verwijderd en in een fietsendepot bewaard.De fietsen worden naar de Fietsenstalling Spoordijk naast Jansweg 15 bij het station gebracht.

Fiets kwijt of verwijderd

U heeft iets gevonden

Heeft u in Haarlem iets gevonden? U kunt het voorwerp inleveren in de publiekshal of het melden op de website verlorenofgevonden.nl. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Sleutels, brillen en paraplu's kunt u niet online melden. Deze geeft u af in de publiekshal.

www.verlorenofgevonden.nl.

Bankpas, creditcard of vervoersbewijs

Heeft u een bankpas, creditcard of vervoersbewijs gevonden? Stuur deze dan meteen naar de betreffende bank of het vervoersbedrijf.

Legitimatiebewijs of rijbewijs

Een gevonden paspoort, rijbewijs, verblijfsdocument of identiteitskaart moet u afgeven bij de gemeente.

Zoeken op verlorenofgevonden.nl

U kunt kijken of iemand uw voorwerp heeft gevonden op www.verlorenofgevonden.nl/gevonden-voorwerpen. U vult onder Plaats toevoegen Haarlem in. Bij Verloren sinds kiest u de datum waarop u het voorwerp bent verloren. Onder Categorieën kiest u het voorwerp dat bent verloren. Daarna klikt u op zoeken.

Bewaartermijnen

Geeft u het voorwerp af bij de gemeente dan wordt de gemeente eigenaar na de bewaartermijn.

Bewaart u het gevonden voorwerp zelf dan wordt u na de bewaartermijn eigenaar. U moet er wel voor zorgen dat het voorwerp in dezelfde staat blijft als waarin u het heeft gevonden.

  • Gevonden voorwerpen met een dagwaarde tot € 450 bewaart de gemeente drie maanden. Bewaart u het gevonden voorwerp zelf dan is de bewaartermijn 1 jaar.
  • Gevonden voorwerpen met een dagwaarde van meer dan € 450 hebben een bewaartermijn van 1 jaar. Deze termijn geldt voor de gemeente en voor degene die het voorwerp zelf bewaart.