Verkoop en verhuur

De gemeente Haarlem heeft regelmatig panden en grond in de verhuur en verkoop.

Verkoop

Voornemen tot verkoop perceel grond achter Kampersingel 44 A Haarlem (Zuid-West)

De gemeente Haarlem heeft, in het kader van regulering van de huidige situatie, het voornemen om een perceel grond achter Kampersingel 44 A te verkopen. Het gaat om het volgende perceel:

Een perceel grond, gelegen achter de Kampersingel 44 A te Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem I, sectie K, nummer 3811 (gedeeltelijk), groot ca. 195 m², een en ander zoals schetsmatig is aangegeven op de tekening.

Ter uitvoering van afspraken, gemaakt met de eigenaar van naastgelegen autogarage Car Check B.V., is de gemeente Haarlem voornemens aan de eigenaar van Car Check B.V. het perceel grond achter de Kampersingel 44 A, kadastraal bekend als HLM01, sectie K, perceelnummer 3811 (gedeeltelijk), ter grootte van circa 195 m², ten behoeve van het stallen van voertuigen die door Car Check B.V. zijn gerepareerd. Car Check B.V. gebruikt bovengenoemd perceel grond al enkele decennia voor zijn bedrijfsvoering. Het betreft een perceel ‘restgrond’ die is ingesloten tussen diverse bouwblokken. Het perceel grond is voor de eigenaren van Car Check noodzakelijk om met hun bedrijfsactiviteiten te (kunnen) doorgaan.Tot op heden heeft niemand zich gemeld, of is bekend bij de gemeente, die interesse heeft getoond in de te verkopen grond. De verkoop geschiedt onder voorbehoud van bestuurlijk akkoord. De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen met Kees Mense via 023 - 511 5495.

Vervaltermijn

Als u het niet eens bent met het voornemen tot verkoop van voor omschreven gemeentegrond, dan dient u als belanghebbende uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie, uiterlijk 31 mei 2022, een reactie te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Indien geen reactie wordt ontvangen binnen de gestelde termijn dan vervalt het recht tegen de voorgenomen verkoop van de gemeentegrond op te komen en/of daarop enige vorm van schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren. De gemeente Haarlem en de potentiële koper zouden onredelijk worden benadeeld als na voornoemde termijn alsnog tegen het voornemen en het aangaan van de koopovereenkomst wordt opgekomen. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Casablancastraat 22

De gemeente verkoopt Casablancastraat 22 in Schalkwijk. Deze ruimte ligt binnen het gebouw van de bioscoop Kinepolis en heeft als bestemming bedrijfsruimte. Kijk ook op www.haarlem.nl/centrum-schalkwijk voor meer info. Heeft u interesse in deze locatie of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de verkopende makelaar heer Roald de Graaf via r.degraaf@pand-makelaars.nl.

Egelantier: verkocht

De gemeente verkoopt het pand uit 1873 en wil dat de koper het pand ontwikkelt tot een hotel, stadswoningen en een culturele en/of maatschappelijke plek. Kijk op www.haarlem.nl/egelantier-ontwikkeling voor meer en uitgebreide informatie over het verkoopproces van de Egelantier.

Op de volgende ontwikkellocaties komen de volgende objecten binnenkort in de verkoop:

Verhuur

Op dit moment heeft de gemeente Haarlem geen panden of grond in de verhuur.

Nieuwsalert per e-mail

Wilt u op de hoogte gehouden worden van toekomstige panden in de verhuur en verkoop?
Meldt u zich dan aan voor de nieuwsalert per-e-mail Verkoop (on)roerende goederen (incidenteel).