Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Als u gaat werken met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen kan uw werkgever vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid beslist of u de VOG krijgt. Vraag na of uw werkgever e-herkenning heeft. U kunt de aanvraag dan online doen waar en wanneer u wilt. Heeft uw werkgever geen e-herkenning dan kunt u online een afspraak maken om uw VOG in de publiekshal aan te vragen.

Voor de aanvraag moet u een afspraak maken. U kunt dit doen via de blauwe button. 

Aanvraagformulieren van voor juni 2020 accepteert de gemeente niet. Onder Aanvragen in de publiekshal staat de link naar het juiste formulier.

Afspraak maken Neem het ingevulde formulier en uw legitimatiebewijs mee naar uw afspraak

Voorwaarden

Online aanvragen

Aanvragen in de publiekshal

Kosten

Machtigen

Gratis VOG vrijwilligersorganisaties