Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap Rijnland

Vanaf 2015 worden de leden van de provinciale staten tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. De verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap zijn op 20 maart 2019.

Wie mag stemmen

Provinciale Staten

U mag stemmen bij de verkiezing voor de Provinciale Staten van Noord-Holland als u

 • de Nederlandse nationaliteit heeft
 • op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht
 • op de dag van kandidaatstellling (maandag 4 februari 2019) inwoner bent van de provincie Noord-Holland.

Waterschap Rijnland

U mag stemmen voor het Waterschap als u

 • de Nederlandse nationaliteit heeft of EU-burger of niet-Nederlander bent met een geldige verblijfsvergunning
 • op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht
 • op de dag van kandidaatstelling (maandag 4 februari 2019) in het Waterschap Rijnland woont.

Stemmen met volmacht

Als u niet kunt stemmen op de verkiezingsdag, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. U geeft dan een volmacht. U kunt kiezen voor een onderhandse volmacht. Dan laat u een andere inwoner van Haarlem voor u stemmen. U geeft dit aan op uw stempas, die u allebei ondertekent. Of u vraagt de volmacht schriftelijk aan bij de gemeente. Voor de verkiezing voor de Provinciale Staten en Waterschap Rijnland op 20 maart 2019 vraagt u uiterlijk op 15 maart een schriftelijke volmacht aan.

Voorwaarden volmacht

 • U moet zelf de gemachtigde uitkiezen, anders is er sprake van ronselen.
 • Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 mensen stemmen, naast zijn of haar eigen stem. Deze stemmen moet de gemachtigde tegelijk met de eigen stem uitbrengen.
 • De volmachtgever en de gemachtigde moeten allebei op de dag van de kandidaatstelling kiesgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezing. In 2019 is de kandidaatstelling op 4 februari.
 • De gemachtigde moet in het stembureau het eigen geldig legitimatiebewijs en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs tonen. Beide legitimatiebewijzen mogen 5 jaar verlopen zijn.

U mag niet meer zelf stemmen als u iemand anders een volmacht heeft gegeven.

Combinatie van een kiezerspas en een volmacht

Een kiezer verleent een volmacht door een kiezerspas onderhands om te zetten in een volmachtbewijs. Een kiezerspas omzetten via een schriftelijke volmacht is niet mogelijk. Lees meer op de website van de Kiesraad.

Onderhandse volmacht

Als u een andere kiesgerechtigde Haarlemmer voor u wilt laten stemmen, dan geeft u dit aan op de achterkant van de stempas. U en de gemachtigde moeten de pas allebei ondertekenen. Ook op de verkiezingsdag zelf kunt u nog een onderhandse volmacht afgeven. En u kunt uw onderhandse volmacht intrekken als u op de verkiezingsdag toch kunt stemmen. U vraagt uw stempas dan terug aan de gemachtigde. In Haarlem kunt u in ieder stembureau stemmen. Bent u al in het stembureau? Dan kunt u geen onderhandse volmacht meer afgeven.

Schriftelijke volmacht

U hoeft niet te wachten op een stempas om iemand te kunnen machtigen. Er is geen begindatum voor de schriftelijke volmachtaanvraag.

 • Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten kunt u een volmacht schriftelijk aanvragen als de gemachtigde in een andere gemeente in de provincie Noord-Holland woont
 • Bent u en de gemachtigde allebei kiezer voor hetzelfde waterschap? U kunt alleen een kiezer machtigen om voor u te stemmen als deze kiezer voor hetzelfde waterschap als u mag stemmen.
  Kiezers kunnen ook stemmen in een andere gemeente, als deze gemeente ook in het hetzelfde waterschap valt. Hiervoor kunnen zij de kiezerspas aanvragen.

Overzicht gemeenten binnen waterschap Rijnland

Aalsmeer Leidschendam-Voorburg
Alphen aan den Rijn* Lisse
Amstelveen Nieuwkoop
Amsterdam * Noordwijk
Bloemendaal Noordwijkerhout
Bodegraven-Reeuwijk * Oegstgeest
Gouda Teylingen
Haarlemmereer Velsen *
Heemstede Voorschoten
Hillegom Waddinxveen
Kaag en Braassem Wassenaar
Katwijk Zandvoort
Krimpenerwaard * Zoetermeer
Leiden Zoeterwoude
Leiderdorp  

In de gemeenten met een *  kunt u niet in alle stemlokalen stemmen. Wilt u in één van die gemeenten stemmen?  Raadpleeg dan eerst de website van deze gemeente voor de stemlokalen waar u mag stemmen.

Aanvragen schriftelijke volmacht

Stuur het aanvraagformulier voor de schriftelijke volmacht naar:

Gemeente Haarlem
Bureau Verkiezingen
Postbus 511
2003 PB  Haarlem

U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de schriftelijke volmacht ook scannen en e-mailen naar verkiezingen@haarlem.nl.

Aanvraagformulier schriftelijke volmacht

Kiezerspas

Er kan schriftelijk een kiezerspas worden aangevraagd tot 15 maart 2019. Mondeling aan de balie tot 19 maart 2019 tot 12:00 uur.

Als een kiezer in een andere gemeente wil stemmen

Er kan schriftelijk een kiezerspas worden aangevraagd tot 15 maart 2019. Mondeling aan de balie tot 19 maart 2019 tot 12:00 uur.

 • Voor de Provinciale Staten kan er gestemd worden met de kiezerspas in geheel Noord-Holland.
 • U kunt met een kiezerspas stemmen binnen de grenzen van uw waterschap. Dat betekent dat u alleen kunt stemmen in één van onderstaande gemeenten die liggen in uw waterschap. Als u naar een andere gemeente gaat, kunt u uw stem niet uitbrengen.

Overzicht gemeenten binnen waterschap Rijnland

Aalsmeer Leidschendam-Voorburg
Alphen aan den Rijn* Lisse
Amstelveen Nieuwkoop
Amsterdam * Noordwijk
Bloemendaal Noordwijkerhout
Bodegraven-Reeuwijk * Oegstgeest
Gouda Teylingen
Haarlemmermeer Velsen *
Heemstede Voorschoten
Hillegom Waddinxveen
Kaag en Braassem Wassenaar
Katwijk Zandvoort
Krimpenerwaard * Zoetermeer
Leiden Zoeterwoude
Leiderdorp  

In de gemeenten met een *  kunt u niet in alle stemlokalen stemmen. Wilt u in één van die gemeenten stemmen?  Raadpleeg dan eerst de website van deze gemeente voor de stemlokalen waar u mag stemmen.

Aanvragen kiezerspas

Stuur het aanvraagformulier voor de kiezerspas naar:

Gemeente Haarlem
Bureau Verkiezingen
Postbus 511
2003 PB Haarlem

U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de kiezerspas ook scannen en e-mailen naar verkiezingen@haarlem.nl.

Aanvraagformulier kiezerspas

Kandidaatstelling

Op 4 februari 2019 was de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland. Politieke partijen leverden op die dag hun kandidatenlijsten in bij het centraal stembureau.

Op 8 februari 2019 om 16.00 uur besloot het centraal stembureau op het stadhuis aan Grote Markt 2 in een openbare zitting over:

 • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten
 • of van alle kandidaten een instemmingverklaring aanwezig was.
 • de naam van de partij die bovenaan de ingeleverde kandidatenlijst staat. Bij de kandidatenlijst moet een verklaring van de gemachtigde van de partij worden gevoegd, waarin deze de inleveraar machtigt om de kandidatenlijst in te leveren.

Toegekende lijstnummers

1. VVD
2. Democraten 66 (D66)
3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
4. PVV (Partij voor de Vrijheid)
5. SP (Socialistische Partij)
6. CDA
7. GROENLINKS
8. Partij voor de Dieren
9. 50PLUS/PARTIJ VAN DE OUDEREN
10. Ouderenpartij Noord-Holland
11. NIDA
12. Code Oranje
13. Forum voor Democratie
14. DENK
15. ChristenUnie

Definitieve kandidatenlijsten verkiezing provinciale staten van Noord-Holland: kieskring Haarlem

Definitieve kandidatenlijsten verkiezing provinciale staten van Noord-Holland: kieskring Amsterdam

Definitieve kandidatenlijsten verkiezing provinciale staten van Noord-Holland: kieskring Den Helder

Aanmelden als stembureaulid

Taken stembureaulid

De leden van het stembureau zorgen ervoor dat het stemmen en het tellen van de stemmen volgens de regels gaat. De voorzitter is als eerste verantwoordelijk voor de orde in het stemlokaal en zorgt voor het goed invullen van het proces-verbaal. De voorzitter laat zich bij zijn werkzaamheden helpen door de overige stembureauleden.

Als stembureaulid bent u klantgericht, assertief en stressbestendig. Als voorzitter kunt u organiseren en leiding geven. Het tellen van de stemmen is intensief en kan tot na middernacht duren. Wij verwachten dat u hiertoe fysiek in staat bent.

Vergoeding

Voor de werkzaamheden ontvangt u een vergoeding. Als voorzitter ontvangt u €200, als stembureaulid €160, en als stemmenteller €35. Deze vergoeding wordt aangemerkt als belastbaar inkomen.

Uw gegevens

We verzamelen uw gegevens zodat wij

 • u als stemmenteller, stembureaulid of voorzitter kunnen benoemen en indelen op een stembureau
 • u kunnen informeren over de verkiezingen en de indeling
 • de vergoeding uit kunnen betalen

Wij bewaren deze gegevens zolang u in ons ledenbestand staat. U kunt zich op elk moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar verkiezingen@haarlem.nl of te bellen met (023) 511 51 82.

Aanmeldformulier

Met het online aanmeldformulier geeft u aan dat u graag op een stembureau wilt zitten in de gemeente Haarlem. Na het versturen van het formulier komt u in ons ledenbestand en wanneer er een verkiezing is krijgt u automatisch een uitnodiging om deel te nemen. U heeft een DigiD inlogcode nodig om u online aan te melden als stembureaulid.

Formulier aanmelden als stembureaulid

Plakplaatsen

Er is een aantal regels om de openbare ruimte netjes te houden:

 • Voorbedrukte verkiezingsborden op verschillende locaties: politieke partijen kunnen de bestanden uiterlijk 13 februari 2019 naar verkiezingen@haarlem.nl sturen. Het bestand moet een schaalbaar formaat hebben, zodat de leverancier deze goed kan verwerken
 • Vrije plakplaatsen: op deze plakplaatsen mag het hele jaar worden geplakt (ook handelsreclame). Een overzicht van de locaties van de vrije plakplaatsen wordt bekend gemaakt op deze pagina
 • Affiches, stickers en dergelijke alleen plakken op vrije plakplaatsen
 • Om flyers, stickers en dergelijke te plakken op roerende en/of onroerende zaken is schriftelijk toestemming nodig.

Houdt u zich niet aan deze regels dan kunt u een boete krijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid en Handhaving, telefoonnummer (023) 511 49 50.

Spelregels plakplaatsen (pdf)

Overzicht vrije plakpaatsen

In Centrum en Zuid-West

Essenstraat zijgevel Parkeerzaken (bord)
Hoek Zakstraat/Bakenessergracht (bord)
Jansweg zijgevel garage/Beijneshal (bord)
Kampersingel berm ter hoogte van Kamperstraat (zuil)

Noord

Kruising Planetenlaan/Rijkstraatweg zijgevel Parkeerzaken (zuil)
Marsmanplein (zuil)
Soendaplein berm tegenover parkeerterrein Albert Heijn (bord)
Kleverlaan bij rotonde Verspronckweg, langs het sportveld (bord)
Paul Krugerkade/hoek Ben Viljoenstraat bij Union Chocolade fabriek (bord)

Schalkwijk en Oost

Floris van Adrichemlaan bij Damiate college (bord )
Beatrixplein bij papierbakken (zuil )
Fie Carelsenplein overkapping ten westen van ingang Spaarnehal (bord)

Vrije plakplaatsen (pdf)

Locaties verkiezingsborden

De Grote of St. Bavokerk te Haarlem, Grote Markt 2
Hoek Friese Varkenmarkt met Prinsen Bolwerk
Amsterdamsevaart ter hoogte van huisnummer 206
Prinsen Bolwerk 72
Staten Bolwerk, schuin tegenover huisnummer 2A
Prins Bernhardlaan ter hoogte van huisnummer 134
Schipholweg, ca. 65 meter voorbij de Prins Bernhardlaan
Wagenweg, ter hoogte van de Hogendorpstraat
Europaweg ter hoogte van huisnummer 101
Europaweg voorbij Groningenlaan
Boerhaavelaan ter hoogte van huisnummer
Hoek Santpoorterstraat 33 met Kleverparkweg
Vondelweg 932
Hoek Jan Gijzenkade ter hoogte van 942 met Rijksstraatweg
Hoek Jan Gijzenkade met Van Moerkerkenstraat

Locaties verkiezingsborden (pdf)

Contact

Centraal Stembureau Provinciale Staten
T.a.v. Léon Kossen
Postbus 511
2003 PB Haarlem

verkiezingen@haarlem.nl

023 - 511 5182