Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Rijnland

De leden van de Provinciale Staten worden tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de Waterschappen gekozen. De verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap waren op 20 maart 2019.

In 2020 staan geen verkiezingen gepland. De eerstkomende verkiezing is voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021. Eind 2020 vindt u hier de relevante informatie.