Verkiezingen Europees parlement 23 mei 2019

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De laatste verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vond plaats op donderdag 22 mei 2014. De volgende verkiezing vindt plaats op 23 mei 2019.

Wie mag stemmen

U mag stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement als u:

 • de Nederlandse nationaliteit heeft óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • 18 jaar of ouder bent en
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen ook in Nederland stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Hierbij is van belang dat u:

 • op de dag van de kandidaatstelling staat ingeschreven in Nederland
 • zich laat registreren bij de gemeente met een Y-32 formulier
 • niet bent uitgesloten van kiesrecht in Nederland of in het land waarvan u onderdaan bent

Woont u als Europees burger in Nederland? Dan kunt u ervoor kiezen in Nederland te stemmen of in het land waar u vandaan komt.

Nieuwe stempas aanvragen

Heeft u vóór 9 mei 2019 geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen in de publiekshal tot woensdag 22 mei 2019 12.00 uur.

U kunt een nieuwe stempas ook schriftelijk aanvragen. Uw aanvraag moet dan uiterlijk 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen.

Bent u verhuisd in de 6 weken voor 23 april 2019? Dan stuurt u het formulier naar uw oude gemeente.

Formulier nieuwe stempas (pdf)

Stuur het formulier met een kopie van uw legitimatiebewijs naar:
Gemeente Haarlem
Bureau Verkiezingen
Postbus 511
2003PB Haarlem

Stembureaus

1 Het Stadhuis Grote Markt 2
2 Janskliniek Ridderstraat 32
3 Frans Loenenhofje Witte Herenstraat 24
4 Stadsbibliotheek Gasthuisstraat 32
5 Rosenstock Huessy Huis Hagestraat 10b
6 Basisschool De Kring Parklaan 108
7 Oud-Katholieke Kerk H.H. Anna en Maria Kinderhuissingel 76
8 Activiteitencentrum Het Zaeltje van Rosehaghe Hoofmanstraat 12 B
9 Speeltuin Klarenhof Brouwersplein 45
10 Badhuis Leidseplein Leidseplein 49
11 Trefpunt ‘t Trionk Van Oosten de Bruijnstraat 60
12 Pelgrimkerk Stephensonstraat 1
13 Speeltuin Jeugdland Theemsplein 22
14 Basisschool De Zuidwester Ohmstraat 2
15 Wijkcentrum Het Broederhuis Nagtzaamplein 67
16 Wijkcentrum Oosterkerk Zomerkade 165
17 Hildebrand/Martin Luther Kingschool Van Zeggelenplein 31 A/B
18 Gymzaal De Viersprong Prinses Beatrixplein
(ingang t.o. Dekamarkt bij zendmast)
19 Reinaldahuis Leonard Springerlaan 1
20 Basisschool De Zuiderpolder Vrijheidsweg 84
21 Activiteitencentrum & Regiokantoor DOCK Jan Sluijterslaan 11
22 Sint Bernardusschool Bernard Zweersstraat 1
23 Speeltuinvereniging Kindervreugd Godfried van Bouillonstraat 70
24 Buurtcentrum de Hamelink Noormannenstraat 1
25 Wijkcentrum De Brug Wim van Eststraat 79
26 Eerste Christelijke Lyceum (ECL) Zuider Emmakade 43
(ingang van Merlenstraat)
27 OBS Bos en Vaart Florapark 14
28 Provincie Noord-Holland Dreef 3
29 Verpleeghuis Zuiderhout Beelslaan 9
30 Spaar en Hout Kleine Houtweg 139
31 Hannie Schaftschool Linschotenstraat 57 A
32 Buurtcentrum De Tulp Voortingplantsoen 56
33 Fonteinkerk Schoterweg 14
34 Koningkerk Kloppersingel 57
35 Buurtcentrum De Fjord Paul Krugerkade 6
36 Speeltuinvereniging Elba Lucas Meijerstraat 29
37 Basisschool De Cirkel Atjehstraat 35 A
38 Vrije school Kennemerland Weltevredenstraat 9
39 De Goede Herderkerk Rechthuisstraat 9
40 Wijkcentrum De Horizon Ambonstraat 2
41 Nova College Tetterodestraat 109
42 Basisschool Ter Cleeff (Gymzaal) Hedastraat 3
44 Ontmoetingscentrum De Schakel Pijnboomstraat 17
45 Gemeente van Christus Plataanstraat 99
46 Backstop Pim Mulierlaan 1
47 Posthuis Zaanenpark Mercuriusstraat 20
48 Zorgcentrum Nieuw Delftweide Herman Gorterstraat 1
49 Schoterhof Plesmanplein 10
50 ZV Haerlem (zij-ingang zwembad de Planeet) Piet Voskuilenstraat 9-11
51 Speeltuin D.V.S. Clovisstraat 56
52 Rode Kruis Haarlem Vergierdeweg 52
53 Gymzaal De Dolfijn Jan Gijzenkade 305 (ing G Spoorln 1)
54 Johan Limpershof Johan Limpersplantsoen 27
55 Stg. Wijkgebouw Hof van Eden Muiderslotweg 222 A
56 RK Basisschool Sint Bavo Reviusstraat 1-3
57 Dienstgebouw Oude Kerk Kerkplein 2
58 Novacollege Zijlweg Zijlweg 203
59 De Blinkert Rockaertshof 66
60 Professor Van Gilseschool Daslookweg 2
61 Rudolf Steiner College Duitslandlaan 3
62 Rozemarijn KDC Laan van Angers 1
63 Wijkcentrum de Wereld Laan van Berlijn 1
64 Speeltuin De Eenhoorn Bernstraat 2
65 Van Voorthuijsenschool Professor Eijkmanlaan 1
66 Wijkcentrum De Ringvaart Floris van Adrichemlaan 98
67 Zorgcentrum Schalkweide Floris van Adrichemlaan 15
68 Basisschool Al Ikhlaas SPijkerboorpad 4
69 VMG Haarlem Stresemannlaan 60
70 Da Vinci, Centrum van Ontmoeting Leonardo da Vinciplein 73
71 RK basisschool De Brandaris Frieslandlaan2-4
72 De Molenburg Groningenlaan 12
73 Stadsbibliotheek Schalkwijk Fie Carelsenplein 2
74 Basischool De Wadden Zevenwoudenplantsoen 3
75 Bibliotheek op het station Stationsplein 11 H
76 Publiekshal Raakspoort Zijlvest 39
77 Patronaat Zijlsingel 2
78 Frans Hals Museum Nieuw Heiligland 14

Stemmen per brief

U kunt per brief stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres. Hiervoor moet u zich vooraf registreren via de gemeente Den Haag.
Uw aanvraag van een briefstembewijs moet uiterlijk op 25 april 2019 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn.

Lees meer op de website van de gemeente Den Haag.

Stemmen vanuit het buitenland

U bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente, maar niet in Nederland om te stemmen voor het Europees Parlement? Dan kunt u iemand machtigen voor u te stemmen (per onderhandse of schriftelijke volmacht).

Bent u niet meer ingeschreven? Dan registeert u zich eerst (eenmalig) als kiezer in het buitenland. Dit verzoek doet u bij de Bureau Verkiezingen van de gemeente Den Haag. Vervolgens kunt u per brief stemmen, of via een schriftelijke volmacht of met een kiezerspas (in Nederland).

Stemmen met volmacht

Als u niet kunt stemmen op de verkiezingsdag, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. U geeft dan een volmacht. U kunt kiezen voor een onderhandse volmacht. Dan laat u een andere inwoner van Haarlem voor u stemmen. U geeft dit aan op uw stempas, die u allebei ondertekent. Of u vraagt de volmacht schriftelijk aan bij de gemeente. U kunt tot 5 dagen voor de verkiezingsdag de volmacht schriftelijk aanvragen. Van het Europees Parlement op 23 mei 2019 moet uiterlijk op 20 mei de aanvraag voor een schriftelijke volmacht binnen zijn bij Bureau Verkiezingen.

Voorwaarden volmacht

Uw verzoek voor een volmachtpas moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet zelf de gemachtigde uitkiezen, anders is er sprake van ronselen
 • Heeft u een kiezerspas, dan mag u geen volmacht afgeven
 • Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 mensen stemmen, naast zijn of haar eigen stem. Deze stemmen moet de gemachtigde tegelijk met de eigen stem uitbrengen
 • De volmachtgever en de gemachtigde moeten allebei op de dag van de kandidaatstelling kiesgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezing. In 2019 is de kandidaatstelling op 9 april 2019
 • De gemachtigde moet in het stembureau het eigen geldig legitimatiebewijs en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs tonen. Beide legitimatiebewijzen mogen 5 jaar verlopen zijn.
  Deze voorwaarde geldt alleen voor de onderhandse volmacht.

U mag niet meer zelf stemmen als u iemand anders een volmacht heeft gegeven.

Onderhandse volmacht

Als u een andere kiesgerechtigde Haarlemmer voor u wilt laten stemmen, dan geeft u dit aan op de achterkant van de stempas. U en de gemachtigde moeten de pas allebei ondertekenen.

Ook op de verkiezingsdag zelf kunt u nog een onderhandse volmacht afgeven. En u kunt uw onderhandse volmacht intrekken als u op de verkiezingsdag toch kunt stemmen. U vraagt uw stempas dan terug aan de gemachtigde.

In Haarlem kunt u in ieder stembureau stemmen. Bent u al in het stembureau? Dan kunt u geen onderhandse volmacht meer afgeven.

Volmacht schriftelijk aanvragen

U hoeft niet te wachten op een stempas om iemand te kunnen machtigen. Er is geen begindatum voor de schriftelijke volmachtaanvraag.

Bij de het Europees Parlement kunt u een volmacht schriftelijk aanvragen als de gemachtigde in een andere gemeente in Nederland woont.

Stuur het aanvraagformulier voor de schriftelijke volmacht naar:

Gemeente Haarlem
Bureau Verkiezingen
Postbus 511
2003 PB  Haarlem

U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de schriftelijke volmacht ook scannen en e-mailen naar verkiezingen@haarlem.nl. Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 20 mei bij Bureau Verkiezingen binnen zijn.

Als uw verzoek wordt goedgekeurd, dan ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

Aanvraagformulier schriftelijke volmacht (pdf)
 

Stemmen met een visuele beperking

Voor de verkiezingen op 23 mei wordt publiekshal Raakspoort zo ingericht dat slechtziende en blinde Haarlemmers zelfstandig kunnen stemmen. De publiekshal is met het openbaar vervoer te bereiken. Vanaf station Haarlem rijden de bussen 255, 340, 346 of 356. U stapt uit bij de halte Raaksbrug. Vanaf de bushalte volgt u de geleidelijnen naar rechts en steekt daar de weg over. Aan de overkant van de weg volgt u de geleidelijn naar links naar de publiekshal. U komt binnen via een schuifdeur en gaat direct naar rechts. Na 2 meter is een automatische deur die met een knop aan uw rechterzijde open gaat. De deur beweegt zich van u af. Vanaf hier start een geleidelijn. U volgt de lijn ongeveer 15 meter rechtuit, neemt een bocht naar links en na ongeveer 3 meter komt u bij de stembureautafel. De stembureaumedewerker controleert uw identiteit en uw stempas. Daarna begeleidt de medewerker u naar het stemhokje. Daar brengt u met de stemmal en soundbox uw stem uit. Lees meer over de werking van de stemmal en de soundbox op de website van de oogvereniging.

Kiezerspas

Als een kiezer in een andere gemeente wil stemmen

U kunt schriftelijk een kiezerspas aanvragen. Uw aanvraag moet op 20 mei 2019 door bureau Verkiezingen zijn ontvangen. Mondeling aan de balie kan tot 22 mei 2019 tot 12:00 uur.

Aanvragen kiezerspas

Stuur het aanvraagformulier voor de kiezerspas naar:

Gemeente Haarlem
Bureau Verkiezingen
Postbus 511
2003 PB Haarlem

U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de kiezerspas ook scannen en e-mailen naar verkiezingen@haarlem.nl.

Aanvraagformulier kiezerspas

Aanmelden als stembureaulid

Taken stembureaulid

De leden van het stembureau zorgen ervoor dat het stemmen en het tellen van de stemmen volgens de regels gaat. De voorzitter is als eerste verantwoordelijk voor de orde in het stemlokaal en zorgt voor het goed invullen van het proces-verbaal. De voorzitter laat zich bij zijn werkzaamheden helpen door de overige stembureauleden.

Als stembureaulid bent u klantgericht, assertief en stressbestendig. Als voorzitter kunt u organiseren en leiding geven. Het tellen van de stemmen is intensief en kan tot na middernacht duren. Wij verwachten dat u hiertoe fysiek in staat bent.

Vergoeding

Voor de werkzaamheden ontvangt u een vergoeding. Als voorzitter ontvangt u €200, als stembureaulid €160, en als stemmenteller €35. Deze vergoeding wordt aangemerkt als belastbaar inkomen.

Uw gegevens

We verzamelen uw gegevens zodat wij

•    u als stemmenteller, stembureaulid of voorzitter kunnen benoemen en indelen op een stembureau
•    u kunnen informeren over de verkiezingen en de indeling
•    de vergoeding uit kunnen betalen.

Wij bewaren deze gegevens zolang u in ons ledenbestand staat. U kunt zich op elk moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar verkiezingen@haarlem.nl of te bellen met 023 511 5182.

Aanmeldformulier

Met het online aanmeldformulier geeft u aan dat u graag op een stembureau wilt zitten in de gemeente Haarlem. Na het versturen van het formulier komt u in ons ledenbestand en wanneer er een verkiezing is krijgt u automatisch een uitnodiging om deel te nemen. U heeft een DigiD inlogcode nodig om u online aan te melden als stembureaulid.

Aanmelden als stembureaulid

Plakplaatsen

Er is een aantal regels om de openbare ruimte netjes te houden:

 • Voorbedrukte verkiezingsborden op verschillende locaties: politieke partijen kunnen de bestanden uiterlijk 18 april 2019 naar verkiezingen@haarlem.nl sturen. Het bestand moet een schaalbaar formaat hebben, zodat de leverancier deze goed kan verwerken
 • Vrije plakplaatsen: op deze plakplaatsen mag het hele jaar worden geplakt (ook handelsreclame). Een overzicht van de locaties van de vrije plakplaatsen wordt bekend gemaakt op deze pagina
 • Affiches, stickers en dergelijke alleen plakken op vrije plakplaatsen
 • Om flyers, stickers en dergelijke te plakken op roerende en/of onroerende zaken is schriftelijk toestemming nodig.

Houdt u zich niet aan deze regels dan kunt u een boete krijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid en Handhaving, telefoonnummer (023) 511 49 50.

Spelregels plakplaatsen (pdf)

Overzicht vrije plakpaatsen

In Centrum en Zuid-West

Essenstraat zijgevel Parkeerzaken (bord)
Hoek Zakstraat/Bakenessergracht (bord)
Jansweg zijgevel garage/Beijneshal (bord)
Kampersingel berm ter hoogte van Kamperstraat (zuil)

Noord

Kruising Planetenlaan/Rijkstraatweg zijgevel Parkeerzaken (zuil)
Marsmanplein (zuil)
Soendaplein berm tegenover parkeerterrein Albert Heijn (bord)
Kleverlaan bij rotonde Verspronckweg, langs het sportveld (bord)
Paul Krugerkade/hoek Ben Viljoenstraat bij Union Chocolade fabriek (bord)

Schalkwijk en Oost

Floris van Adrichemlaan bij Damiate college (bord )
Beatrixplein bij papierbakken (zuil )
Fie Carelsenplein overkapping ten westen van ingang Spaarnehal (bord)

Vrije plakplaatsen (pdf)

Locaties verkiezingsborden

De Grote of St. Bavokerk te Haarlem, Grote Markt 2
Hoek Friese Varkenmarkt met Prinsen Bolwerk
Amsterdamsevaart ter hoogte van huisnummer 206
Prinsen Bolwerk 72
Staten Bolwerk, schuin tegenover huisnummer 2A
Prins Bernhardlaan ter hoogte van huisnummer 134
Schipholweg, ca. 65 meter voorbij de Prins Bernhardlaan
Wagenweg, ter hoogte van de Hogendorpstraat
Europaweg ter hoogte van huisnummer 101
Europaweg voorbij Groningenlaan
Boerhaavelaan ter hoogte van huisnummer
Hoek Santpoorterstraat 33 met Kleverparkweg
Vondelweg 932
Hoek Jan Gijzenkade ter hoogte van 942 met Rijksstraatweg
Hoek Jan Gijzenkade met Van Moerkerkenstraat

Locaties verkiezingsborden (pdf)