Veilig op weg in Haarlem

We willen een veilige en bereikbare stad blijven. Dit vraagt om duidelijke keuzes. Deze worden op hoofdlijnen gemaakt in het mobiliteitsbeleid. Het verkeersveiligheidsbeleid is hier onderdeel van. In dit beleid is uitgewerkt wat hiervoor nodig is op het gebied van verkeersveiligheid. Met als doel zo min mogelijk en liefst helemaal geen verkeersslachtoffers. Iedereen die deelneemt aan het verkeer, moet veilig thuis kunnen komen.

In het verkeersveiligheidsbeleid staan drie prioriteiten centraal:

  1. Focus op de fietser
  2. Veilige infrastructuur
  3. Veilig gedrag

De ambities van het verkeersveiligheidsbeleid zijn hoog, maar noodzakelijk. Om deze ambities te bereiken werkt de gemeente op korte termijn aan een actieagenda verkeersveiligheid. De verwachting is dat deze voor de zomer 2022 gereed is.

Participatie en inspraak

Het Verkeersveiligheidsbeleid is mede tot stand gekomen met de input vanuit de participatie en door inspraak. Gedurende de inspraak heeft de gemeente 46 reacties ontvangen die allemaal opgenomen en beantwoord zijn in de nota van beantwoording. Daar waar dat van toepassing is, zijn wijzigingen verwerkt in het definitieve Verkeersveiligheidsbeleid.

Documenten

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over het Verkeersveiligheidsbeleid? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14023 of antwoord@haarlem.nl

Gerelateerde onderwerpen

Mobiliteitsbeleid

53 Straten naar 30 km/uur