Verkeersonderzoek Vijfhoek

De wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen en verkeersadviesbureau Mobycon presenteren de mogelijke oplossingen tijdens een bijeenkomst over het verkeer in de wijk Vijfhoek, Raaks en Doelen. Deze vindt plaats samen met de jaarvergadering van de wijkraad. Bewoners en ondernemers kunnen dan reageren op verkeersvoorstellen van het onderzoeksbureau. Meer informatie staat op de website van de wijkraad.

Verkeersonderzoek

De Wijkvisie verkeer van de wijkraad gaat over verkeersmaatregelen en aanpassingen in de openbare ruimte die het gebied volgens hen een prettiger verblijf-, woon- en winkelklimaat geven. Deze visie is maart 2018 aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden.

In overleg met de wijkraad, de afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte van de gemeente Haarlem en vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en andere organisaties, zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Mede op basis van de reacties van de aanwezigen tijdens de bijeenkomst van 12 januari 2020 stelt Mobycon het definitieve verkeersadvies op. Dit advies wordt in het voorjaar van 2020 door de wijkraad aan het college aangeboden.

Planning

Nadat het bestuur het verkeersonderzoek van Mobycon heeft ontvangen, start de besluitvorming:

  • Advies aan het college van burgemeester en wethouders over het voorkeursscenario, de fasering en planning
  • Dan neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de verkeersmaatregelen in de Vijfhoek
  • Daarna wordt het plan en het bijbehorende budget voorgelegd aan de gemeenteraad.

Mogelijk vervolgtraject

  • Als een meerderheid van de raad het eens is met het besluit, dan kan het scenario technisch worden uitgewerkt en getoetst aan de overige wettelijke en gemeentelijke randvoorwaarden
  • Dan moet een voorlopig ontwerp worden gemaakt door een ingenieursbureau
  • Er volgt nog een inspraakperiode waarbij iedereen kan reageren op het ontwerp
  • De reacties worden waar mogelijk verwerkt en er wordt een definitieve ontwerp vastgesteld
  • Vervolgens zoekt de gemeente een aannemer en kunnen de werkzaamheden beginnen

Contact

Beleidsmedewerker voor de gemeente Haarlem is mevrouw N. Ensing. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.