Verhuizing naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Schrijf u dan uit bij de gemeente Haarlem. Dit moet ook wanneer u uw huis in Nederland aanhoudt. Doe de aangifte van emigratie niet eerder dan 5 dagen voor de dag van vertrek naar het buitenland. De gemeente past uw gegevens dan aan.

Gaat u korter dan 8 maanden naar het buitenland maar komt u niet terug op uw huidige adres? Vraag dan tijdelijk een briefadres aan bij een familielid of bekende.

Blijven er een of meerdere personen achter op uw woonadres? Dan komt u met iedereen die vertrekt naar het buitenland persoonlijk aan de balie. Ook meeverhuizende minderjarige kinderen. Verhuist een van de ouders met de kinderen naar het buitenland? Dan moet de achterblijvende ouder meekomen om schriftelijk toestemming te geven voor de uitschrijving van de kinderen.

Blijft er niemand achter op uw woonadres, dan kunt u de verhuizing ook schriftelijk doorgeven.

Afspraak maken U kunt uw verhuizing naar het buitenland ook al doorgeven als u nog niet precies weet op welk adres u gaat wonen.

Wie kan de verhuizing doorgeven

Verhuizing schriftelijk regelen

Verhuisdatum

Verklaring van voorgenomen vertrek

Bewijs van uitschrijving