Verhuizing naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Schrijf u dan uit bij de gemeente Haarlem. Doe dit niet eerder dan 5 dagen voor de dag van vertrek naar het buitenland. De gemeente past uw gegevens dan aan.

Blijven er een of meerdere personen achter op uw woonadres? Dan komt u met iedereen die vertrekt naar het buitenland persoonlijk aan de balie.  De meeverhuizende minderjarige kinderen moeten ook meekomen.
Verhuist een van de ouders met de kinderen naar het buitenland? Dan moet de achterblijvende ouder meekomen. De achterblijvende ouder moet aan de balie schriftelijk toestemming geven voor de uitschrijving van de kinderen naar het buitenland.

U kunt uw verhuizing naar het buitenland ook al doorgeven als u nog niet precies weet op welk adres u gaat wonen.

Blijft er niemand achter op uw woonadres, dan kunt u de verhuizing ook schriftelijk doorgeven.

Wie kan de verhuizing doorgeven

Schriftelijk of in de publiekshal adreswijziging doorgeven

Verhuisdatum

Verklaring van voorgenomen vertrek

Bewijs van uitschrijving