Verhuizing naar Haarlem vanuit het buitenland

Wilt u zich vanuit het buitenland in Haarlem vestigen? En verblijft u gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u woont. Dit doet u binnen 5 dagen na uw verhuizing naar Nederland. U moet dit ook doen als u eerder in Nederland ingeschreven heeft gestaan. Voor de inschrijving komt u persoonlijk langs in de publiekshal en neemt u alle gevraagde documenten mee. U maakt een afspraak via het telefoonnummer 14 023. Vul het formulier vestiging of het formulier hervestiging van tevoren in.

Regel uw hervestiging Heeft u al eerder in Nederland ingeschreven gestaan? Dan vult u het formulier Hervestiging in.

Regel uw vestiging vanuit het buitenland Heeft u niet eerder in Nederland ingeschreven gestaan? Dan gebruikt u het formulier Vestiging vanuit het buitenland.

Voorwaarden

Meenemen

Information in English

Would you like to settle in Haarlem from abroad? And are you staying in the Netherlands for a half year more than 4 months in the Netherlands? Then you must register with the municipality where you live. You do this within 5 days of your move to the Netherlands. You must also do this if you were previously registered in the Netherlands. For registration, you must personally visit the public hall and bring all the requested documents with you. You can make an appointment via telephone number 14 023.

Condition

Take