Verhuizing in en naar Haarlem

Regel direct online uw verhuizing waar en wanneer het u uitkomt. Geef uw nieuwe adres binnen 5 dagen na uw verhuizing door. Als uw verhuisaangifte is verwerkt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Voor een online aangifte heeft u uw DigiD nodig. Bij uw verhuisaangifte moet u documenten meesturen, bijvoorbeeld een kopie legitimatiebewijs, een huur- of koopcontract. Van het huurcontract of de koopakte stuurt u het gedeelte mee waarop uw adres- en persoonsgegevens staan en het gedeelte met uw handtekening en die van de verhuurder of verkoper. Een concept van de koopakte wordt niet geaccepteerd. Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet u samen met uw verhuisaangifte ook een verklaring van inwoning meesturen.

Regel online U kunt hier ook direct uw parkeervergunning(en) regelen

Wie kan de verhuizing doorgeven

Iedereen van 16 jaar of ouder geeft voor zichzelf de verhuizing door. U kunt ook voor iemand anders de verhuizing doorgeven:

  • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar
  • ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar
  • ouder dan 16 jaar: voor hun inwonende ouders
  • curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • zorginstelling of zaakwaarnemer: voor iemand die in een zorginstelling gaat wonen

De kinderen maar met één van de ouders meeverhuizen.

Verhuisdatum

  • Binnen 5 dagen na uw verhuizing moet u uw nieuwe adres aan de gemeente doorgeven. Als u uw verhuisaangifte later dan 5 dagen na uw verhuizing doet, telt de datum van de aangifte.
  • U kunt uw adreswijziging doorgeven vanaf 4 weken voor uw verhuizing.
  • U ontvangt binnen een week na de datum van uw adreswijziging een schriftelijke bevestiging dat uw aangifte is verwerkt. Houdt rekening met een langere verwerkingstijd wanneer u uit een andere gemeente naar Haarlem komt.

Schriftelijk of in de publiekshal

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u per post uw nieuwe adres doorgeven. Verhuist u naar een gebied waar een parkeervergunning geldt en wilt u ook uw parkeervergunning regelen? In dat geval moet, als u schriftelijk uw verhuizing doorgeeft, eerst uw verhuisaangifte zijn doorgevoerd, voordat u uw parkeervergunning kunt aanvragen of wijzigen.

Per post

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende verhuisformulier en kopieën van de benodigde documenten (zie Meesturen of meenemen) op naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Dienstverlening, Veiligheid en Vergunningen
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Meesturen of meenemen

Als u per post of in de publiekshal uw verhuizing doorgeeft:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument)
  • huurcontract, koopakte (geen concept) of een verklaring van inwoning. Een verklaring van inwoning is het document waarop de hoofdbewoner akkoord verklaart dat u op hetzelfde adres gaat wonen (inwoning). Bij een verklaring van inwoning is ook een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner nodig. Van het huurcontract of de koopakte stuurt u het gedeelte mee waarop uw adres- en persoonsgegevens staan en het gedeelte met uw handtekening en die van de verhuurder of verkoper.

Verhuisformulier (pdf)

Verklaring van inwoning

Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet de hoofdbewoner van uw nieuwe adres daar toestemming voor geven. Dit kan met een verklaring van inwoning. De hoofdbewoner moet dit formulier invullen en ondertekenen. Bij deze verklaring moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner voegen. Samen met uw verhuisaangifte moet u deze verklaring meesturen of inleveren. Doet u uw aangifte online, dan kunt u de verklaring uploaden.

Verklaring van inwoning (pdf bijlage bij uw verhuisaangifte)

Verhuizen en parkeren

Als u uw verhuizing online doorgeeft kunt u tegelijkertijd uw parkeervergunning(en) regelen en een tijdelijke parkeervergunning voor uw nieuwe adres aanvragen.

Verhuist u naar een gebied waar een parkeervergunning geldt en wilt u ook uw parkeervergunning regelen? In dat geval moet, als u schriftelijk uw verhuizing doorgeeft, eerst uw verhuisaangifte zijn doorgevoerd, voordat u uw parkeervergunning kunt aanvragen of wijzigen.

Parkeervergunning particulier