Verhuizing in en naar Haarlem

Regel direct online uw verhuizing waar en wanneer het u uitkomt. U moet bij uw verhuisaangifte documenten meesturen. Bij huur of koop stuurt u het volledige huurcontract of de koopakte mee, inclusief het gedeelte met uw handtekening en die van de verhuurder of verkoper. Documenten die zijn ondertekend met een paraaf worden niet in behandeling genomen. Een concept van de koopakte wordt niet geaccepteerd. Woont u samen en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Of gaat u samenwonen met uw partner? U kunt in één keer uw verhuizing doorgeven. U logt hiervoor allebei in met uw eigen DigiD. Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet u samen met uw verhuisaangifte ook een verklaring van inwoning en een kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner bijvoegen. Voor ouders van kinderen geldt dat één van de ouders de verhuizing van het kind kan doorgeven. Geef uw nieuwe adres binnen 5 dagen na uw verhuizing door.

Als uw verhuisaangifte is verwerkt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Als u vanuit Haarlem naar een andere gemeente binnen Nederland gaat verhuizen, dan geeft u uw verhuizing aan bij de nieuwe gemeente. Uw nieuwe woongemeente zorgt ervoor dat u uit Haarlem wordt uitgeschreven.

Voor een online aangifte heeft u uw DigiD nodig.

Regel online Stuur bij huur of koop het volledige huurcontract of de koopakte mee. U kunt hier ook direct uw parkeervergunning(en) regelen

Wie kan de verhuizing doorgeven

Iedereen van 16 jaar of ouder geeft voor zichzelf de verhuizing door. U kunt ook voor iemand anders de verhuizing doorgeven:

 • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar
 • samenwonenden zonder geregistreerd partnerschap of partners die gaan samenwonen op 1 adres: gezamenlijk
 • ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar. Eén van de ouders kan de verhuizing van de kinderen doorgeven
 • ouder dan 16 jaar: voor hun inwonende ouders
 • curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • zorginstelling of zaakwaarnemer: voor iemand die in een zorginstelling gaat wonen

Verhuisdatum

 • Binnen 5 dagen na uw verhuizing moet u uw nieuwe adres aan de gemeente doorgeven. Als u uw verhuisaangifte later dan 5 dagen na uw verhuizing doet, telt de datum van de aangifte.
 • U kunt uw adreswijziging doorgeven vanaf 4 weken voor uw verhuizing.
 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging binnen een week na de datum van uw adreswijziging . U staat dan ingeschreven op het nieuwe adres.
 • Het behandelen van uw aangifte kan langer duren als u uit een andere gemeente naar Haarlem verhuist.

In de publiekshal

U kunt op 2 manieren een verhuizing doorgeven:

 • Online via deze pagina Verhuizing doorgeven
 • Bij de selfservicetafel in de publiekshal. U kunt hiervoor de hele dag langskomen. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdag doorlopend tot 20.00 uur.

Het is niet mogelijk uw verhuisaangifte schriftelijk te doen.

Meenemen

Als u in de publiekshal uw verhuizing doorgeeft:

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument)
 • een ondertekend huurcontract of koopakte (geen concept) of een verklaring van inwoning. Een verklaring van inwoning is het document waarop de hoofdbewoner akkoord verklaart dat u op hetzelfde adres gaat wonen (inwoning). Bij een verklaring van inwoning is ook een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner nodig. Van het huurcontract of de koopakte neemt u het gedeelte mee waarop uw adres- en persoonsgegevens staan en het gedeelte met uw handtekening en die van de verhuurder of verkoper. Parafen worden niet geaccepteerd.

Verklaring van inwoning

Gaat u bij iemand inwonen? De hoofdbewoner van uw nieuwe adres moet daar toestemming voor geven. U kunt dit direct online regelen. Samen met uw verhuisaangifte moet u een getekende verklaring van de hoofdbewoner en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner toevoegen.

Verklaring van inwoning (pdf bijlage bij uw verhuisaangifte)

Verhuizen en parkeren

Als u uw verhuizing online doorgeeft kunt u tegelijkertijd uw parkeervergunning(en) regelen en een tijdelijke parkeervergunning voor uw nieuwe adres aanvragen.

Verhuist u naar een gebied waar een parkeervergunning geldt en wilt u ook uw parkeervergunning regelen? In dat geval moet, als u schriftelijk uw verhuizing doorgeeft, eerst uw verhuisaangifte zijn doorgevoerd, voordat u uw parkeervergunning kunt aanvragen of wijzigen.

Parkeervergunning particulier

Goed om te weten

Zodra wij uw adreswijziging hebben verwerkt, geven wij de wijziging door aan andere overheidsinstanties. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.