Vergunning kinderopvang

Wilt u in de gemeente Haarlem een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau starten? Dan moet u zich laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het bestemmingsplan moet toestaan dat op de locatie een kindercentrum of peuterspeelzaal komt. Per 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderdagverblijven. De voormalige peuterspeelzalen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven. Ook heeft u een omgevingsvergunning brandveiliggebruik nodig. Eerder mag u niet starten met het kindercentrum of kinderopvang. 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Voorwaarden en stappenplan

Gastouderbureau en gastouder

 • Het bestemmingsplan moet toestaan dat er op de locatie een kinderopvang komt
 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen
 • De GGD onderzoekt of de kinderopvang, het gastouderbureau of de gastouder mag starten
 • Na positief advies van de GGD en goedkeuring van de gemeente wordt u ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
 • Daarna inspecteert de GGD periodiek op veiligheid, gezondheid, pedagogisch beleid en ouderparticipatie
 • Vóór de opening van een kinderopvangcentrum moet een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik zijn afgegeven (zie Overige vergunningen).

Kindercentrum (KDV en BSO)

 • Het bestemmingsplan moet toestaan dat er op de locatie een kindercentrum komt
 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen
 • Houdt rekening met de nieuwe werkwijze van de GGD: Strenger aan de Poort. Dit betekent dat nieuwe kinderdagverblijven beter voorbereid en met meer kennis moeten starten. Om te kunnen bepalen of u aan de strenger eisen voldoet, vraagt de GGD u om extra documenten
 • De GGD onderzoekt of het kindercentrum mag starten
 • Na positief advies van de GGD en goedkeuring van de gemeente wordt u ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
 • Daarna inspecteert de GGD jaarlijks op veiligheid, gezondheid, pedagogisch beleid en ouderparticipatie
 • Vóór de opening van het kindercentrum moet een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik zijn afgegeven (zie Overige vergunningen).

Kwaliteitseisen kinderopvang (Rijksoverheid.nl)

Kosten

Het verzoek tot registratie van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kost € 910.

Het verzoek tot registratie van een gastouder in het LRK kost € 807.

Als het verzoek tot registratie in het LRK wordt ingetrokken of onvolledig verklaard voordat de GGD de wettelijk verplichte inspectie heeft gedaan, betaalt u € 223. Is de inspectie wel al op papier uitgevoerd, dan betaalt u als gastouder € 514.

Kosten verkorte inspectie

Een verkorte inspectie is voldoende als u al als gastouder bent geregistreerd en/of de locatie minder dan drie maanden geleden is geïnspecteerd. De kosten voor de verkorte inspectie zijn minimaal € 200. De hoogte van de totale kosten is afhankelijk van de inzet van de gemeente en het aantal uur dat de GGD nodig heeft voor de inspectie. De kosten van de GGD zijn € 54,50 per half uur, met een maximum van € 327.

Aanvragen

De aanvraag- en wijzigingsformulieren voor de registratie van gastouderopvang, gastouderbureaus, kinderdagverblijf en de kindercentra (KDV/BSO) vindt u op de website van Rijksoverheid.nl.

Formulieren registratie kinderopvang (Rijksoverheid.nl)

Stuur het voor u relevante formulier naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Klant Contact Centrum
Team Vergunningverlening
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Overige vergunningen

Behalve een vergunning kinderopvang moet u ook een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvragen. Om uw kinderopvangcentrum te kunnen exploiteren, moet het gebruik van het pand in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan.
Toets daarom altijd eerst via www.ruimtelijkeplannen.nl of het bestemmingsplan uw plan toestaat. U zoekt op adres, plannaam of plannummer. U vindt uitleg over de status en welke plan u moet toetsen. Een expert kan u ook begeleiden om het bestemmingsplan te toetsen.

Mag ik afwijken van het bestemmingsplan?

Weet u al dat uw plan niet past in het bestemmingsplan? U heeft voor dit plan dan een ontheffing op het bestemmingsplan nodig. Deze vergunning vraagt u aan via omgevingsloketonline.nl. U kiest hier voor de aanvraag '' strijdig gebruik bestemmingsplan''. Weet u al dat uw plan niet past in het bestemmingsplan? U vraagt met deze vergunning toestemming van de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan. 

De gemeente toetst nooit van te voren of er wordt meegewerkt aan de ontheffing op het bestemmingsplan. U moet altijd een aanvraag indienen.

Ontheffing bestemmingsplan

Brandveilig gebruik

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik neemt maximaal 26 weken in beslag. Vraag de omgevingsvergunning daarom op tijd aan. De behandeling van een eventuele omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan duurt maximaal 14 weken.

Brandveiligheidsvergunning

Verklaring omtrent gedrag (VOG), continue screening in de kinderopvang

Voor het werken in de kinderopvang is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wettelijk verplicht. Sinds 1 maart 2013 worden vaste medewerkers in de kinderopvang continu gescreend.

Vanaf 1 maart 2018 wordt met de invoering van het personenregister kinderopvang de bestaande continue screening in de kinderopvang verder uitgebreid. De screening geldt dan ook voor iedereen die in de kinderopvang werkt, woont of tijdens opvanguren structureel aanwezig is op een opvanglocatie. Wie in het register is opgenomen wordt continu gescreend. De continue screening zelf blijft onveranderd.

Wilt u meer weten over het personenregister, of wie zich hiervoor moet inschrijven? Op de pagina Personenregister kinderopvang van uitvoeringsorganisatie DUO vindt u alle benodigde informatie.

VOG rechtspersoon

Bent u als BV of NV houder van een kindercentrum, kinderdagverblijf of gastouderbureau? Dan heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 'rechtspersoon' nodig.

VOG rechtspersoon (Dienst Justis)

VOG particulieren

Bent u werkzaam in een kindercentrum, kinderdagverblijf, gastouderopvang of huisgenoot van een gastouder? Dan heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 'natuurlijk persoon' nodig.

VOG particulieren

VOG regelmatig aanwezigen

Iedereen die minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de locatie aanwezig is tijdens opvanguren heeft ook een VOG 'structureel aanwezig (in)directe zorg kinderen' nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt. Ouders die alleen hun kind(eren) komen brengen en halen, vallen hier niet onder.

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u aanvullende vragen? Dan kunt u uw vraag stellen via het informatieformulier (pdf). Sla het volledig ingevulde formulier eerst op en verstuur het per e-mail naar informatieformulier@haarlem.nl
Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 10  werkdagen contact met u op. 

Voor het in behandeling nemen van het informatieformulier betaalt u € 50 leges. De expert die u begeleidt kan ook het bestemmingsplan toetsen en uw overige vragen beantwoorden. Dan bespaart u de leges van het informatieformulier.