Ventweg Amsterdamsevaart herinrichting

De gemeente wil een snelle fietsverbinding F200 tussen Haarlem-Noord en Amsterdam-West aanleggen. De parallelweg langs de Amsterdamsevaart, tussen Diakenhuisweg en de Prins Bernhardlaan, is onderdeel van de snelle fietsverbinding en wordt heringericht.

Actueel

Maandag 7 oktober starten de werkzaamheden aan de ventweg tot ongeveer eind november. Dura Vermeer vervangt in opdracht van de gemeente Haarlem het asfalt en richt de weg opnieuw in. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg voor al het verkeer behalve voetgangers afgesloten. Met bewoners en bedrijven aan de Ventweg Amsterdamsevaart maakt Dura Vermeer specifieke afspraken over hun bereikbaarheid.

Omleiding fietsers

Fietsers worden omgeleid via de Berlagelaan en het Meerspoorpad, omdat het niet veilig is om langs de werkzaamheden te fietsen. Dit betekent dat je ca. 400 m extra moeten fietsen.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden kan je niet parkeren op de ventweg. De nieuwe inrichting maakt de straat minder toegankelijk voor automobilisten. Daar staat tegenover dat de situatie voor fietsers en wandelaars verbetert.

Het definitief ontwerp (DO) is op 28 mei 2019 vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Het DO kunt u bekijken onder agendapunt 14.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 7 oktober en zijn naar verwachting eind november klaar.

Achtergrond

Het asfalt van de ventweg Amsterdamsevaart wordt vervangen en de straat wordt autoluw ingericht om fietsen te bevorderen. Door de parkeervakken in de straat te verwijderen en de straat in te richten voor fietsverkeer zal parkeren worden ontmoedigd. De inrichting maakt de straat minder toegankelijk voor automobilisten. De situatie voor fietsers en wandelaars verbetert daarentegen.
Bedrijven, woningen en begraafplaats blijven na herinrichting bereikbaar.

Er worden extra bomen geplant om het bestaande groen aan te vullen en de lantaarnpalen langs het fietspad worden indien nodig vervangen.

Contact

Heeft u vragen over dit project, neem contact op met de heer T. Mulder, procesmanager bij gemeente Haarlem. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, neem contact op met mevrouw N. Hogeweg, omgevingsmanager bij Dura Vermeer. U kunt haar bereiken via 06-53 59 97 12 of via rogo@duravermeer.nl.