Ventweg Amsterdamsevaart herinrichting

De gemeente wil een snelle fietsverbinding F200 tussen Haarlem-Noord en Amsterdam-West aanleggen. De parallelweg langs de Amsterdamsevaart, tussen Diakenhuisweg en de Prins Bernhardlaan, is onderdeel van de snelle fietsverbinding en wordt heringericht.

Actueel

De meeste werkzaamheden zijn afgerond. Het asfalt is vervangen en de straat is autoluw ingericht om fietsen te bevorderen. Er zijn bomen bijgeplant om het bestaande groen aan te vullen.
De maand februari wordt de markering aangebracht op de weg. Daarnaast worden de bermen nog ingezaaid.

Het definitief ontwerp (DO) is op 28 mei 2019 vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Het DO kunt u bekijken onder agendapunt 14.

Contact

Heeft u vragen over dit project, neem contact op met de heer T. Mulder, procesmanager bij gemeente Haarlem. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, neem contact op met mevrouw N. Hogeweg, omgevingsmanager bij Dura Vermeer. U kunt haar bereiken via 06-53 59 97 12 of via rogo@duravermeer.nl.