Ventweg Amsterdamsevaart herinrichting

De gemeente wil een snelle fietsverbinding F200 tussen Haarlem-Noord en Amsterdam-West aanleggen. De parallelweg langs de Amsterdamsevaart, tussen Diakenhuisweg en de Prins Bernhardlaan, is onderdeel van de snelle fietsverbinding en wordt heringericht.

Actueel

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorlopig ontwerp (VO) vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn loopt van 13 maart tot 24 april 2019.

Voorlopig ontwerp Amsterdamsevaart ventweg (pdf)

Planning

Verwachtte start uitvoering na de zomervakantie 2019.

Inspraak van 13 maart tot 24 april 2019

U kunt reageren op het voorlopig ontwerp en uw reactie kenbaar maken per e-mail (projecten@haarlem.nl) onder vermelding van ‘Inspraakreactie voorlopig ontwerp fietsverbinding Amsterdamsevaart-Ventweg’ en per brief via gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem, afdeling Project- en Contractmanagement, t.a.v. T.T. Mulder.

Ook als u het met de voorlopig ontwerp eens bent, horen wij dat graag. Beantwoording van de zienswijzen wordt als onderdeel van het besluit gepubliceerd op internet, inclusief de namen van de indieners. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw naam dan kunt u dit vermelden bij het indienen van de zienswijze.

Het voorlopig ontwerp is te bekijken op www.haarlem.nl/ventweg-amsterdamsevaart-herinrichting.

Het ligt ook ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u de stukken inzien op afspraak. U kunt eenvoudig een afspraak maken door te bellen naar 14 023.

Na afloop van de inspraakperiode, worden alle inspraakreacties afgewogen en eventueel verwerkt in het definitieve ontwerp welke door het college zal worden vastgesteld. Indieners van inspraakreacties worden hierover geïnformeerd door de gemeente Haarlem.

Achtergrond

Het asfalt van de ventweg Amsterdamsevaart wordt vervangen en de straat wordt autoluw ingericht om fietsen te bevorderen. Door de parkeervakken in de straat te verwijderen en de straat in te richten voor fietsverkeer zal parkeren worden ontmoedigd. De inrichting maakt de straat minder toegankelijk voor automobilisten. De situatie voor fietsers en wandelaars verbetert daarentegen.
Bedrijven, woningen en begraafplaats blijven na herinrichting bereikbaar.

Er worden extra bomen geplant om het bestaande groen aan te vullen en de lantaarnpalen langs het fietspad worden indien nodig vervangen.

Contact

Heeft u vragen over dit project, neem contact op met mevrouw M.D. van Huet omgevingsmanager van ingenieursbureau Antea Group op telefoonnummer 06-51241154 of per e-mail: mirle.vanhuet@anteagroup.com.