Ventilatie op scholen

De precieze rol van ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus is nog niet bekend. Toch heeft het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen bepaald waar de ventilatie op scholen minimaal aan moet voldoen. Scholen in heel Nederland hebben tot 1 oktober 2020 de tijd gekregen om een check te doen of de gebouwen voldoen aan de ventilatie-eisen. Het is de verantwoordelijkheid van de scholen/ schoolbesturen om ervoor te zorgen dat kinderen veilig naar school kunnen. Tien schoolgebouwen zijn eigendom van en/of in beheer bij de gemeente.

Waar moet de ventilatie aan voldoen?

Hoe weet ik of de school waar mijn kind op zit voldoet aan de ventilatie-eisen?

Hoe zit dat met schoolgebouwen in eigendom van de gemeente Haarlem?

Als de ventilatie niet aan de eisen voldoet, moeten de ramen dan open blijven?

Wat kan gemeente doen als een school niet voldoet aan de ventilatie-eisen?