Venten

In verband met COVID 19 is het niet toegestaan om te venten met goederen in het centrum.

Wilt u uw producten op straat aanbieden, iets aan de deur verkopen in de gemeente Haarlem? Dan is er sprake van venten. Bij venten verkoopt u op een andere locatie dan op een vaste standplaats of marktplaats. Een venter biedt zijn waren voortdurend aan vanaf een steeds wisselende plaats. U mag maximaal 15 minuten op één locatie blijven staan. U mag niet overal venten. Als u wilt venten, moet u zich houden aan bepaalde regels.

Regels voor venten op straat

Regels voor venten huis aan huis