Venten

Wilt u uw producten op straat aanbieden, donateurs werven of iets aan de deur verkopen in de gemeente Haarlem? Er is sprake van venten als u verkoopt op een andere locatie dan op een vaste standplaats of marktplaats. Een venter biedt zijn waren voortdurend aan vanaf een andere plaats. U mag maximaal 15 minuten op één locatie blijven staan. U mag niet overal venten. Als u wilt venten, moet u zich houden aan bepaalde regels.

Regels voor venten en werven van donateurs op straat

  • U mag maximaal 15 minuten op één plaats blijven
  • Als u verplaatst, moet u minimaal 200 meter verplaatsen
  • Niemand van uw organisatie mag op dezelfde dag terugkeren naar een plek die eerder is ingenomen
  • U moet minimaal 2 meter uit de gevel blijven
  • U mag geen tafel, pilaar of uitstalling plaatsen
  • U moet de directe omgeving schoonhouden en schoon achterlaten
  • U mag niet venten op markt-, kermis- en evenemententerreinen
  • U moet alle aanwijzingen van politie, hulpdiensten en handhaving opvolgen
  • U mag geen hinder, overlast of verstoring van de openbare orde veroorzaken

De gemeente controleert op naleving van de regels voor venten en werven op straat. Bij overtreding volgt een waarschuwing aan de venter of donateur werver. Als u de regels weer overtreedt, volgt een handhavingstraject tegen de ventende organisatie.

Bekijk de flyer die wordt uitgedeeld aan ventende organisaties (pdf).