Venten

Wilt u uw producten op straat aanbieden, iets aan de deur verkopen of donateurs werven in de gemeente Haarlem? Dan is er sprake van venten.  Bij venten verkoopt u op een andere locatie dan op een vaste standplaats of marktplaats. Een venter biedt zijn waren voortdurend aan of werft donateurs vanaf een steeds wisselende plaats. U mag maximaal 15 minuten op één locatie blijven staan. U mag niet overal venten. Als u wilt venten, moet u zich houden aan bepaalde regels.

Regels voor venten en werven van donateurs op straat

 • U mag maximaal 15 minuten op één plaats blijven
 • Als u verplaatst, moet u minimaal 200 meter verplaatsen
 • Niemand van uw organisatie mag op dezelfde dag terugkeren naar een plek die eerder is ingenomen
 • U moet minimaal 2 meter uit de gevel blijven
 • U mag geen tafel, pilaar of uitstalling plaatsen
 • U moet de directe omgeving schoonhouden en schoon achterlaten
 • U mag niet venten op markt-, kermis- en evenemententerreinen
 • U moet alle aanwijzingen van politie, hulpdiensten en handhaving opvolgen
 • U mag geen hinder, overlast of verstoring van de openbare orde veroorzaken
 • Het is verboden om lachgas (of patronen, cilinders en tanks met lachgas) te venten tijdens een evenement op of in de buurt van de volgende locaties:

 • Het gebied dat wordt begrensd door het water van het Spaarne, Kampersingel, Gasthuissingel, Raamsingel, Leidsevaart, Zijlsingel, Kinderhuissingel, Schotersingel en Kloppersingel
 • De Haarlemmerhout, Frederikspark, Florapark, Dreef/Schelpenpad
 • Reinaldapark
 • Veerplas
 • Molenplaspark

De gemeente controleert op naleving van de regels voor venten en werven op straat. Bij overtreding volgt een waarschuwing aan de venter of donateur werver. Als u de regels weer overtreedt, volgt een handhavingstraject tegen de ventende organisatie.

Bekijk de flyer die wordt uitgedeeld aan ventende organisaties (pdf).