Vaste standplaatsvergunning

Bedrijft u markthandel of straathandel in de openbare ruimte, maar niet op de markt? Voor deze zogenaamde ambulante handel heeft u een standplaatsvergunning nodig. In Haarlem is een vast aantal standplaatsen. Voor het centrum kunt u geen nieuwe standplaats meer aanvragen. U kunt zelf een locatie voor een standplaats buiten het centrum voorstellen. Dit heet een initiatief standplaats. U vraagt de standplaats schriftelijk aan.

Let op: per 1 januari 2020 geldt er een nieuw standplaatsenbeleid. Lees het nieuwe standplaatsenbeleid (pdf, 1,1 MB).

Aanvragen vaste standplaatsvergunning Stuur de gevraagde bijlagen mee

Voorwaarden

Als standplaatshouder moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. De vergunning is 5 jaar geldig. Daarna kunt u opnieuw voor 5 jaar een vergunning aanvragen.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor een (initiatief) standplaats op het volgende:

 • redelijke eisen van welstand
 • bruikbaarheid van de weg
 • veilig en doelmatig gebruik van de weg
 • het geldende bestemmingsplan
 • de bescherming van groenvoorzieningen
 • het maximum aantal standplaatsen

Kamer van Koophandel

Initiatief standplaats

Een aanvraag voor een nog niet bestaande standplaats wordt initiatief standplaats genoemd. Dit betekent dat u zelf een plek voor een standplaats buiten het centrum kunt voorstellen. De gemeente toetst of daar vergunning voor wordt verleend. Een vergunning wordt voor maximaal 2 keer 5 jaar verleend.

Stappen in de aanvraag

 • Uw aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving (APV) en aan het standplaatsenbeleid. Bijvoorbeeld aan het aantal toegestane standplaatsen per gebied
 • Er volgt een besluit
 • Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorwaarden die genoemd zijn in de vergunning
 • Voorafgaand aan een negatief besluit neemt de gemeente contact met u op. U krijgt dan de mogelijkheid om in een zienswijze aan te geven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan meenemen in het definitieve besluit.

APV Haarlem

Standplaatsenbeleid 2010 (pdf)

Verloting vrijkomende standplaatsen

Standplaatsen die vrijkomen worden gepubliceerd op de pagina Mededelingen. U kunt zich voor deze plaatsen inschrijven. De standplaatsen worden dan verloot in het bijzijn van de kandidaten die zich hebben ingeschreven.

Kosten

Een vaste standplaatsvergunning kost € 226 per jaar.
Een initiatief standplaats kost € 568 per aanvraag.

Precariobelasting voor standplaats op gemeentegrond

U moet precariobelasting betalen als uw standplaats op gemeentegrond staat. U krijgt daarvoor een aparte nota. Voor een standplaats op eigen grond moet u wel een vergunning aanvragen, maar u hoeft hiervoor geen jaarlijkse precariobelasting te betalen.

Precariobelasting (Cocensus)

Meesturen

Met het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • een duidelijke tekening, foto van de verkoopgelegenheid
 • situatietekening met de exacte afmetingen van de gewenste locatie (schaal 1:100 of 1:500)
 • een overzicht van de producten die u wilt verkopen
 • een kopie van uw geldig legitimatiebewijs
 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel

Bezwaar tegen de beslissing

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u bezwaar indienen. Doe dit binnen 6 weken nadat de beslissing aan u is verstuurd of uitgereikt.

Bezwaar tegen gemeentelijk besluit