Vaste standplaatsvergunning

Bedrijft u langer dan 1 maand per jaar straathandel in de openbare ruimte, maar niet op de markt? Dan heeft u een vaste standplaatsvergunning nodig. In Haarlem is een vast aantal standplaatsen.  Alle standplaatsen zijn nu bezet. Komt een standplaats vrij? Dan wordt dit gepubliceerd op de pagina Mededelingen. U kunt de de standplaast schriftelijk aanvragen na de publicatie. Er vindt mededinging plaats. De vergunning is 10 jaar geldig.
Standplaatsen op particulier terrein kunt u altijd aanvragen.

Er zijn twee soorten vaste standplaatsen. Met de jaarrondstandplaats kunt u op een locatie alle dagen van de week, gedurende het gehele jaar staan. Met de seizoensstandplaats kunt u op een minimaal 1 maand en maximaal 6 aaneengesloten maanden staan. Bijvoorbeeld voor oliebollen of ijs. Voor andere standplaatsen ( zoals kerstboom verkoop, promotie, marketing of ideële standplaats) vraagt u een tijdelijke standplaatsvergunning aan.

Aanvragen vaste standplaatsvergunning Stuur de gevraagde bijlagen mee

Voorwaarden

Als standplaatshouder moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. De vergunning is 10 jaar geldig.

De standplaats moet zijn gepubliceerd door de gemeente.

Voor standplaatsen op particulier terrein van mogen maximaal 3 standplaasten worden aangevraagd. U moet een schriftelijke toestemming of een privaatrechtelijke overeenkomst tussen u en de eigenaar van de grond overleggen.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor een (initiatief) standplaats op het volgende:

 • redelijke eisen van welstand
 • bruikbaarheid van de weg
 • veilig en doelmatig gebruik van de weg
 • het geldende bestemmingsplan
 • de bescherming van groenvoorzieningen
 • de selectieleidraad (paragraaf 4.1 van het standplaatsenbeleid).

Kamer van Koophandel

Stappen in de aanvraag

 • Uw aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving (APV) en aan het standplaatsenbeleid.
 • Bij standplaatsen op gemeentegrond vindt mededinging en eventueel loting plaats als er meer aanvragen zijn die even veel punten hebben.
 • Er volgt een besluit.
 • Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorwaarden die genoemd zijn in de vergunning.
 • Voorafgaand aan een negatief besluit neemt de gemeente contact met u op. U krijgt dan de mogelijkheid om in een zienswijze aan te geven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan meenemen in het definitieve besluit.

APV Haarlem

Kosten

Een vaste standplaatsvergunning kost € 229 per jaar.

Precariobelasting voor standplaats op gemeentegrond

U moet precariobelasting betalen als uw standplaats op gemeentegrond staat. U krijgt daarvoor een aparte nota. Voor een standplaats op eigen grond moet u wel een vergunning aanvragen, maar u hoeft hiervoor geen jaarlijkse precariobelasting te betalen.

Precariobelasting (Cocensus)

Meesturen

Met het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • een duidelijke tekening, foto van de verkoopgelegenheid
 • een situatietekening met de exacte afmetingen en de indeling van de gewenste locatie(s) (schaal 1:100 of 1:500)
 • een overzicht van de producten die u wilt verkopen. U vermeldt ook tot welke branche deze producten horen
 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • een verklaring dat u de standplaats binnen 24 uur na aanzegging (bericht) van de gemeente geheel ontruimd en schoon kan achterlaten (alleen bij standplaats op gemeentegrond)
 • een plan met een innovatie en duurzame visie op de standplaats met aandacht voor de buurtbetrokkenheid (alleen bij standplaats op gemeentegrond)
 • de formele toestemming van de eigenaar van de grond (bij standplaats op particuliere grond)

Kamer van Koophandel

Standplaatsenbeleid per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 geldt er een nieuw standplaatsenbeleid. Lees het nieuwe standplaatsenbeleid (pdf, 1,1 MB).

Verloting vrijkomende standplaatsen

Standplaatsen die vrijkomen worden gepubliceerd op de pagina Mededelingen. U kunt zich voor deze plaatsen inschrijven. De standplaatsen worden dan verloot in het bijzijn van de kandidaten die zich hebben ingeschreven.

Bezwaar tegen de beslissing

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u bezwaar indienen. Doe dit binnen 6 weken nadat de beslissing aan u is verstuurd of uitgereikt.

Bezwaar tegen gemeentelijk besluit