Vacatureoverzicht

Vacatureoverzicht, wie bij ons komt werken is trots op Haarlem en Zandvoort, slagvaardig en innovatief!

Senior Analist

Wat ga je doen?

Noord-Holland is een waterrijk gebied met veel kleine en grote havens, een groot aantal agrarische bedrijven én een internationale luchthaven. Dit is goed voor de lokale economie, maar helaas profiteren criminelen hier ook van. Het RIEC Noord-Holland vervult samen met het programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland een spilfunctie in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in deze regio. Wij zijn op zoek naar een Senior Analist die hier een belangrijke bijdrage aan wil leveren.

De functie
Een goede informatiepositie is van cruciaal belang voor een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit. Als Senior Analist speel je een belangrijke rol in het verkrijgen van inzicht in onder meer gelegenheidsstructuren en criminele bedrijfsprocessen in de eenheid Noord-Holland. Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van strategische, integrale onderzoeken hiernaar, en het adviseren over de uitkomsten aan de convenantpartners van het RIEC NH. Je bent zowel intern als extern het eerste aanspreekpunt voor onderzoeksvraagstukken en draagt in regionale en landelijke werkgroepen bij aan de ontwikkeling van de intelligencetaken van het RIEC-LIEC bestel. Het dynamische werkveld van het RIEC Noord-Holland vraagt van de Senior Analist een hoge mate van zelfstandigheid en verbindende kwaliteiten. Als Senior Analist neem je deel aan het managementteam van het RIEC NH en heb je een coachende en coördinerende rol ten opzichte van de andere analisten.

De hoofdtaken van de Senior Analist zijn:

 • Het opzetten, coördineren en (mede) uitvoeren van strategisch, integraal (soms meerjarig) onderzoek naar bestaande of nieuwe vormen van georganiseerde criminaliteit, op basis waarvan convenantpartners regionale en lokale beleidskeuzes kunnen maken in de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit;
 • Het op regionaal en landelijk niveau adviseren over integrale intelligence-taken binnen het RIEC-LIEC bestel en het mede ontwikkelen van nieuwe onderzoeksmethodieken;
 • Het adviseren van convenantpartners over de inzet en uitvoering van regionale, integrale onderzoeken door deelname aan begeleidingscommissies; het toetsen van deze onderzoeken op o.a. doelmatigheid en naleving van de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de informatie-uitwisseling binnen het RIEC-samenwerkingsverband;
 • Het coördineren van interne analyse- en onderzoekwerkzaamheden, het afstemmen hierover met het management en het vervullen van een coachende functie richting de andere analisten;
 • Het presenteren van bevindingen en handelingsperspectieven van onderzoeken aan uiteenlopende doelgroepen in een politiek bestuurlijke context, waaronder het lokale bestuur en regionale sturings- en besluitgremia.

Wat verwachten we van jou?

 • Aantoonbaar academisch werk- en denk niveau;
 • Affiniteit met en kennis van de aanpak van ondermijnende criminaliteit;
 • Ervaring met het behandelen van complexe vraagstukken binnen een integrale samenwerking;
 • Ruime werkervaring met het zelfstandig opzetten en uitvoeren van kwalitatieve/kwantitatieve onderzoeken;
 • Aantoonbare ervaring met het coördineren van onderzoeksprojecten;
 • Aantoonbare ervaring met het begeleiden en coachen van collega’s;
 • Kennis van en inzicht in de werkprocessen beschikbare informatiebronnen van diverse RIEC partners, zoals gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie of de Belastingdienst.

Dit bieden we jou

 • Een verantwoordelijke en uitdagende rol in de integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit;
 • Een plezierige werksfeer in een ambitieus team voor 32-36 uur per week;
 • Indien je op dit moment werkzaam bent bij één van de RIEC-convenantpartners, dan behoort een detachering tot de mogelijkheden. Je behoudt dan je huidige rechtspositie, waarbij een toelage op je huidige salaris mogelijk is.
 • Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5169,- bruto per maand (schaal 11) bij een fulltime aanstelling in een 36-urige werkweek (exclusief 17,05 % Individueel Keuze Budget). Afhankelijk van je ervaring kun je in een aanloopschaal worden ingeschaald.
 • Standplaats Haarlem (I.v.m. de Corona-maatregelen werken we momenteel vanuit huis).

  Over het RIEC Noord-Holland

  Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord-Holland (RIEC NH) is een samenwerkingsverband van verschillende overheidsinstanties, dat zich richt op de voorkoming en bestrijding van (inter)nationaal georganiseerde ondermijnende criminaliteit met een grote maatschappelijke impact. Het RIEC NH verbindt informatie en professionals van de verschillende samenwerkende partners en faciliteert daarmee de integrale aanpak van ondermijning. Daarnaast heeft het RIEC NH aan adviserende taak met betrekking tot de bestuurlijke aanpak en vervult op diverse thema’s een expertiserol. Het RIEC NH vormt samen met de acht andere RIEC’s en het LIEC een landelijk dekkende netwerkorganisatie.

  De aanpak is de afgelopen jaren sterk geïntensiveerd. Zo zijn enkele bestuurlijke prioriteiten in de aanpak omgezet in versterkingsprojecten, die samen het programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland vormen. Deze projecten zijn in hoofdzaak gericht op het voorkomen van ondermijnende criminaliteit, door het vergroten van de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid op dit onderwerp. Het RIEC NH levert met expertise en capaciteit een belangrijke bijdrage aan de verschillende versterkingsprojecten.

  In ons jaarplan 2021 en jaarverslag 2020 vind je meer informatie over het RIEC NH en het programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland.

  Meer informatie
 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de procedure;
 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met dhr. M. Putman (hoofd RIEC Noord-Holland): m.putman@haarlem.nl of 06-53241979.

Zo solliciteer je

Solliciteren op bovenstaande vacature kan tot uiterlijk 16 mei 2021 via onze site www.haarlem.nl/werken-bij-de-gemeente-haarlem. Je kunt je sollicitatie richten aan Dhr. M. Putman, hoofd RIEC Noord-Holland. Vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kun je richten aan wervingenselectie@haarlem.nl.

In verband met de Corona maatregelen worden de eerste sollicitatiegesprekken digitaal gevoerd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gebruik onderstaande link om te solliciteren.

Solliciteer

Terug naar het vacatureoverzicht

 

De nieuwste vacatures ontvangen?

Inschrijven vacaturenieuws