Uitwegvergunning of inritvergunning

Voor het aanleggen van een uitweg of inrit moet u een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt de omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket.nl. Op deze website staat een aantal vragen. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Aangevraagde en verleende vergunningen van de afgelopen 8 weken staan op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen. Op overheid.nl vindt u ook de eerder geplaatste bekendmakingen.

Omgevingsloket

Voorwaarden

Kosten

Afhandeling aanvraag

Bezwaar

Meerdere omgevingsvergunningen in 1 keer aanvragen

Weigering vergunning