Uittreksel persoonsgegevens

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Haarlem bent ingeschreven. Regel direct online een uittreksel waar en wanneer het u uitkomt. Wij versturen de akte binnen 5 werkdagen per post. U ontvangt het dus niet digitaal. Als u het direct nodig heeft kunt u naar de publiekshal komen. Het bevat minimaal uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats. Vraag bij de instantie waarvoor u een uittreksel aanvraagt welke gegevens er nog meer op het uittreksel moeten staan.

Regel online U heeft voor het invullen uw DigiD nodig. Een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte vraagt u aan op de pagina Akte burgerlijke stand.

Wie kan aanvragen

U kunt een uittreksel aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw kind dat jonger is dan 16 jaar en op hetzelfde adres woont als u.

Kosten

Een uittreksel kost € 18,80.

U kunt in het webformulier betalen met iDeal of creditcard

Aanvragen in de publiekshal

U kunt hiervoor de hele dag langskomen. In de publiekshal zijn tablets waar u het uittreksel zelf online kunt aanvragen. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdag doorlopend tot 20.00 uur. Na betaling met uw betaalpas of creditcard krijgt u het uittreksel direct mee. Contant betalen is niet mogelijk. Neem uw legitimatiebewijs mee als u naar de publiekshal komt.

Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Met een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. U kunt het bewijs nodig hebben voor pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties.

U krijgt het bewijs van in leven zijn gratis als u een brief van uw pensioenfonds heeft waaruit blijkt dat het bewijs nodig is voor uw pensioen. Als u het uittreksel in de publiekshal komt aanvragen, neem dan een kopie van deze brief mee.

Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. U kunt het bewijs nodig hebben voor bepaalde banen.

Machtigen

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders machtigen met het machtigingsformulier. U moet hiervoor een afspraak maken. De gemachtigde neemt mee naar de publiekshal:

  • het volledig ingevulde en door u ondertekende machtigingsformulier
  • een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart)
  • een geldig legitimatiebewijs

Machtigingsformulier uittreksels (pdf)

Maak een afspraak voor Uittreksel met machtiging.

U staat niet ingeschreven in Nederland

U heeft een uittreksel nodig, maar u staat niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente?
Bij een RNI-gemeente kunt u terecht voor een uittreksel. RNI is de afkorting voor Registratie Niet-Ingezetenen. De RNI-gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle.

Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) op Rijksoverheid.nl