Uittreksel persoonsgegevens

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Haarlem bent ingeschreven. Regel direct online een uittreksel waar en wanneer het u uitkomt. Vraagt u op een werkdag voor 11.00 uur het uittreksel online aan dan wordt het nog dezelfde dag per post verzonden. Het bevat minimaal uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats. Vraag bij de instantie waarvoor u een uittreksel aanvraagt welke gegevens er nog meer op het uittreksel moeten staan.

Regel online U heeft voor het invullen uw DigiD nodig. Een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte vraagt u aan op de pagina Akte burgerlijke stand

Wie kan aanvragen

U kunt een uittreksel aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw kind dat jonger is dan 16 jaar en op hetzelfde adres woont als u.

Kosten

Een uittreksel kost € 18,10.

U kunt in het webformulier betalen met iDeal of creditcard

Aanvragen in de publiekshal

U kunt een uittreksel in de publiekshal opvragen. Na betaling krijgt u het uittreksel direct mee. Neem uw legitimatiebewijs mee als u naar de publiekshal komt.

De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur. Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht in de publiekshal. Houdt rekening met wachttijden als u tussen 9.00 en 11.00 uur naar de publiekshal komt.

Maak direct online uw afspraak

Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Met een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. U kunt het bewijs nodig hebben voor pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties.

U krijgt het bewijs van in leven zijn gratis als u een brief van uw pensioenfonds heeft waaruit blijkt dat het bewijs nodig is voor uw pensioen. Als u het uittreksel in de publiekshal komt aanvragen, neem dan een kopie van deze brief mee.

Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. U kunt het bewijs nodig hebben voor bepaalde banen.

Machtigen

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders machtigen met het machtigingsformulier. De gemachtigde neemt mee naar de publiekshal:

  • het volledig ingevulde en door u ondertekende machtigingsformulier
  • een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart)
  • een geldig legitimatiebewijs

Machtigingsformulier uittreksels (pdf)

U staat niet ingeschreven in Nederland

U heeft een uittreksel nodig, maar u staat niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente?
Bij een RNI-gemeente kunt u terecht voor een uittreksel. RNI is de afkorting voor Registratie Niet-Ingezetenen. De RNI-gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle.

Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) op Rijksoverheid.nl