Uitstallingen en reclame

Wilt u met een uitstalling reclame maken voor uw bedrijf of uw zaak aantrekkelijker maken? Dan moet u zich houden aan algemene regels. Een uitstalling kan zijn een stoepbord, groenten en fruit, een mand met kleding of een kippengrill. Ook een speeltoestel voor kinderen is een uitstalling. Banieren en vlaggen aan de gevel zijn in het beschermd stadsgezicht niet toegestaan. Die mogen alleen geplaatst worden bij een maatschappelijke voorziening. Voor een aantal straten in de binnenstad geldt een uitstalverbod. Daar mag u geen handelswaar uitstallen, maar bijvoorbeeld wel een bankje of een bloembak plaatsen.

Algemene regels uitstallingen

 • Het uitstalverbod geldt voor een beperkt aantal straten (raadpleeg onder het volgende kopje de stratenlijst)
 • Het uitstalverbod is niet van toepassing voor:
  a) daghandel in versproducten en dagbladen. Hierbij geldt dat de uitstalling maximaal 1 meter uit de gevel mag steken.
  b) uitstallingen die de aantrekkelijkheid van de zaak vergroten, hiermee is niet bedoeld
  handelswaar of reclame. Hiervoor geldt dat een uitsteekmaat van 0,50 meter is toegestaan
 • Staande banieren met handelsreclame zijn verboden in straten die vallen onder het beschermd stads- en dorpsgezicht. De uitzonderingen worden onder het volgende vinkje uitgelegd.
 • In het beschermd stads- en dorpsgezicht en in uitstallingsvrije straten is het bij een maatschappelijke voorzieningen toegestaan maximaal 2 stoepborden óf maximaal 2 staande banieren per perceel of pand te plaatsen. Bij ligging aan verschillende straten is 1 extra banier of stoepbord in de andere straat toegestaan. De reclame-uiting moet gerelateerd zijn aan de hoofdactiviteit van de maatschappelijke voorziening. Een maatschappelijke voorziening is een educatieve, sociale, culturele en levensbeschouwelijke voorziening. Het kan ook gaan om (para) medische, (sociaal)medische en andere maatschappelijke voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn voorzieningen voor openbare dienstverlening, kinderdagverblijven, kinderopvang, peuterzalen en de daarbij horende (speel) voorzieningen.
 • De maximale uitsteekmaat van de uitstalling is 1 meter uit de gevel, mits er minimaal 1.50 meter van het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg vrij blijft. De maximale hoogte van de uitstalling is 1.50 meter
 • Buiten het centrum zijn staande banieren met handelsreclame en stoepborden toegestaan tot een maximum van 2 banieren of stoepborden per pand of perceel. Staande banieren mogen maximaal 2.50 meter hoog zijn, de voet mag een doorsnede hebben van maximaal 0,70 meter. Een stoepbord mag maximaal 1 meter hoog zijn
 • Speeltoestellen, die geen verband hebben met de winkelwaar, mogen worden uitgestald waarbij de vrije loopruimte minimaal 1.50 meter moet zijn. Maximaal is 1 speeltoestel per pand toegestaan
 • Goederen of kleine objecten, opgehangen aan de gevel, mogen bij elkaar niet meer dan 1 m2 van het gevelvlak innemen en niet meer dan 0.50 meter uit de gevel steken. De objecten moeten direct aan de gevel worden bevestigd, dus niet aan de luifel, zonnescherm of markies.

Collegebesluit Actualisatie Uitstallingenbeleid en Nota van Zienswijzen (BIS)

Straten waarvoor een uitstalverbod geldt

In de volgende straten mag u geen uitstallingen plaatsen:

 • Centrum: Achterlangs, Barrevoetestraat, Barteljorisstraat, Drossestraat, Gierstraat, Grote Houtstraat, Hortusplein, Jacobstraat, Keizerstraat, Kruisstraat, Kruisweg, Lange Veerstraat, Smedestraat, en Verwulft zuidzijde
 • Noord: Kloosterstraat en Schoterweg
 • Oost: Amsterdamstraat

Precariobelasting

Voor een uitstalling op gemeentegrond betaalt precariobelasting. U ontvangt daarvoor een aparte nota.

Voor een uitstalling op eigen grond betaalt u geen precariobelasting.

Precariobelasting (Cocensus)

Regels voor reclame

Van de onderstaande nota gelden alleen de genoemde regels voor reclame:

Reclame en uitstallingenbeleid 2013 (pdf)

Reclamevergunning