Uitkeringsfraude melden

Denkt u dat iemand uitkeringsfraude pleegt en woont deze persoon in de gemeente Haarlem? Dan kunt u dit melden. Uitkeringsfraude is het niet doorgeven van informatie om een (hogere) uitkering te krijgen. Bijvoorbeeld informatie over inkomsten, vermogen of samenwonen.

U kunt de fraude melden zonder uw naam door te geven.

Uitkeringsfraude online melden Vul zoveel mogelijk gegevens in. Bij uw aanvraag kunt u documenten uploaden.

Anoniem of niet anoniem melden

Wij gaan vertrouwelijk om met uw informatie.

Anoniem

Bij een anonieme melding kunnen wij geen contact met u opnemen voor meer informatie. Vult u het formulier daarom zo volledig mogelijk in. Het kan zijn dat wij degene over wie u een melding heeft gedaan vertellen dat er een anonieme tip is binnengekomen. Bijvoorbeeld als uw anonieme melding de enige reden is om een onderzoek te starten.

Niet anoniem

Doet u de melding niet anoniem? Dan kan uw naam tijdens het vervolgonderzoek bekend worden bij degene over wie u een melding doet.

Afhandeling van uw melding

Een melding wordt altijd onderzocht. 

U krijgt geen informatie over het onderzoek. Dit heeft te maken met de regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Als de gemeente vaststelt dat iemand onterecht een uitkering ontvangt, kan de uitkering worden stopgezet. De fraudeur moet het geld dat onterecht is ontvangen terugbetalen. Ook kan de gemeente een boete opleggen of aangifte doen bij het Openbaar Ministerie (OM). Dit hangt onder andere af van het fraudebedrag.

Schriftelijk of telefonisch melden

U kunt de fraude schriftelijk melden door een brief te sturen naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling SMSR
Team Sociale Recherche
Antwoordnummer 238
2000 VC Haarlem

Of u belt 14 023 (optie 9, vraag naar de Sociale Recherche).