Uitkering bij bedrijfsbeëindiging

Bent u zelfstandig ondernemer en is uw bedrijf niet meer levensvatbaar of bent u blijvend arbeidsongeschikt geworden? Tot het moment dat u definitief stopt met uw bedrijf, kunt u een tijdelijke uitkering krijgen. U ontvangt de uitkering als renteloze lening, voor maximaal 12 maanden. De uitkering vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau en is bedoeld voor de kosten van uw levensonderhoud. Zodra uw bedrijf stopt, stopt ook de uitkering. U komt dan in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Voor het aanvragen van de tijdelijke uitkering bij bedrijfsbeëindiging maakt u een afspraak met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt hiervoor bellen naar het nummer 14 023.

Voorwaarden

Meenemen

Overige tegemoetkomingen