Tussenvoorziening Anton Pieckhofje

Het Anton Pieckhofje is gekozen als nieuwe locatie voor een tussenvoorziening. De gemeente Haarlem biedt maatschappelijke opvang als inwoners dak- of thuisloos worden. Deze opvang is altijd tijdelijk. Na een hersteltraject wonen de meeste mensen weer in een eigen woning. Het wonen in een tussenvoorziening helpt als laatste stap in het herstel. In de tussenvoorziening aan het Anton Pieckhofje zijn 6 woningen. Per huis wonen er 6 mensen. In totaal kunnen er dus 36 mensen wonen. Overdag zijn er medewerkers van een professionele organisatie in de tussenvoorziening. Dit team helpt de bewoners om dingen te regelen om weer zelfstandig te wonen.

Actueel

Planning

Achtergrond

Partners

Contact