Turnhal HLC

Turnvereniging HLC wil aan de Jaap Edenlaan, naast de Provincie Noord-Holland hal, een nieuwe turnhal bouwen. HLC geeft momenteel turnles op meer dan 15 locaties in Haarlem. Deze locaties zijn door de (te) kleine afmetingen, ouderwetse inrichting en beperkte ruimte voor opslag van materialen minder geschikt voor de turnsport. Daarnaast is er in een andere nieuwe hal aan de Sportweg voor de turnvereniging geen plek meer.

Actueel

Planning

Achtergrond

Contact