Turnhal HLC

Turnvereniging HLC wil aan de Jaap Edenlaan, naast de Provincie Noord-Holland hal, een nieuwe turnhal bouwen. HLC geeft momenteel turnles op meer dan 15 locaties in Haarlem. Deze locaties zijn door de (te) kleine afmetingen, ouderwetse inrichting en beperkte ruimte voor opslag van materialen minder geschikt voor de turnsport. Daarnaast is er in een andere nieuwe hal aan de Sportweg voor de turnvereniging geen plek meer.

Actueel

Voor dit project is een startnotitie gemaakt waarin de kaders van het project staan beschreven. Op 3 juni stelde de gemeenteraad de startnotitie vast (onder agendapunt 14).
Met het vaststellen van de startnotitie in de gemeenteraad wordt officieel het startsein gegeven voor het project. Met HLC wordt momenteel al gewerkt aan de financiering voor de hal en aan eerste schetsen.

Planning

  • Startnotitie: 2e kwartaal 2020
  • Voorlopig ontwerp van HLC: 4e kwartaal 2020
  • Samenwerkingsovereenkomst: 4e kwartaal 2020
  • Definitief ontwerp: 1e kwartaal 2021
  • Aanvraag omgevingsvergunning: 1e kwartaal 2021
  • Verlenen omgevingsvergunning: 2e kwartaal 2021
  • Verkoop en overdracht gronden: 3e kwartaal 2021 tot 2022
  • Uitvoering werkzaamheden en overdracht beheer: 3e kwartaal 2021 tot 2022

Inspraak en meedoen

Met direct betrokkenen wordt al overlegd. Bijvoorbeeld het Mendelcollege, honkbalvereniging Kinheim en wijkraad De Krim. Omwonenden worden later dit jaar betrokken.

Documenten

Startnotitie, 3 juni 2020 (onder agendapunt 14)

Achtergrond

Het project ligt in de ontwikkelzone Orionweg-Planetenlaan. De hal zal moeten aansluiten op de architectonische uitgangspunten uit deze visie.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer S. van Schagen. Voor vragen kunt u hem bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.