Transvaalwijk

In de zuidoosthoek van Haarlem-Noord ligt de Transvaalwijk. Deze wijk dateert uit de jaren ’20 van de vorige eeuw en biedt 9.000 Haarlemmers woonruimte. Transvaalwijk bestaat uit 3 delen. De Patrimoniumbuurt oogt karakteristiek door de bouw vanuit de Tuinstadgedachte. De Transvaalbuurt en Frans Halsbuurt kennen een zeer dichte bebouwing. Winkelgebieden zijn de Generaal Cronjéstraat en Spaarneboog.

Buurten in de Transvaalwijk

De Transvaalwijk bestaat uit de buurten:

  • Generaalsbuurt
  • De Goede Hoop
  • Nelson Mandelabuurt
  • Frans Halsbuurt
  • Patrimoniumbuurt

Overzichtskaarten wijken en buurten Haarlem

Overzichtskaart wijken van Haarlem 2016
Overzichtskaart buurten van Haarlem 2016

Haarlem in cijfers

Haarlem in cijfers

Bij Haarlem in cijfers vindt u onder Gebiedsindeling de gegevens over de wijken en buurten.

Cijfers wijken en buurten