Transvaalbuurt bomen

De gemeenteraad heeft geld vrij gemaakt voor het planten van veel extra bomen in Haarlem.
Bomen dragen bij aan een mooie stad en zorgen voor schonere lucht, brengen verkoeling en helpen om de overlast van extreem weer (regen, hitte) op te vangen. Dit jaar wil de gemeente de Transvaalbuurt vergroenen met extra bomen.

Actueel

Aankomend najaar komen er in de Transvaalbuurt circa 50 bomen bij. Tot 30 augustus 2020 kunt u stemmen op boomsoorten die in uw buurt komen.

Er is onderzocht op welke plekken in de buurt bomen geplant kunnen worden. Bij het onderzoek is bijvoorbeeld bekeken waar onder de grond kabels en leidingen zijn. Op die plekken kunnen geen bomen komen. In de volgende straten is het wel mogelijk om een boom of meerdere bomen te planten: Colensostraat, Paul Krugerkade, Generaal Joubertstraat, Korte Johannes de Breukstraat, President Steijnstraat, Johannes de Breukstraat, Kloppersingel, Talmastraat, Rozenhaagstraat, Kloppersingel, Schoterstraat, Regulierstraat, Pretoriaplein, Kloosterstraat, Gedempte Schalk Burgergracht, Pieter Maritzstraat, Spionkopstraat, Reitzstraat, Berckheydestraat, Kennemerstraat en Frans Halsstraat.

Inspraak en meedoen

De gemeente richtte in 2019 een werkgroep op. De werkgroep bestaat uit bewoners van Haarlem die kennis van bomen hebben. Zij bekeken samen met professionele boomdeskundigen de samenstelling van een lijst met geschikte boomsoorten voor de stad. Bewoners van de Transvaalbuurt krijgen de gelegenheid om uit een selectie van deze lijst een keuze te maken. De boomsoorten die de meeste stemmen van de buurt krijgen, worden geplant.

Bewoners ontvangen over het maken van een keuze voor een boomsoort een brief. Tot en met 30 augustus 2020 kan gestemd worden. 

Planning

De aannemer, Oosterhof Holman, start na de zomervakantie met het maken van de groeiplaatsen voor de bomen. De groeiplaatsen worden weer met bestrating afgedekt.

Eind september leest u op deze pagina op welke boomsoorten het meest is gestemd en waar ze geplant worden.

In het najaar, vanaf november 2020, worden de bomen geplant. Eind december 2020 zijn de werkzaamheden afgerond.

Achtergrond

In 2018 en 2019 zijn voor dit project al 73 bomen in de Leidsebuurt (Haarlem Zuid-West) geplant. En in 2019 zijn in het Centrum nog eens 61 extra bomen gekomen. Dit jaar zijn de Amsterdamsebuurt (Haarlem-Oost) en de Transvaalbuurt aan de beurt.

Waarom komen er nieuwe bomen bij in de Transvaalbuurt?

Gemeente Haarlem koos de Transvaalbuurt uit om te vergroenen, omdat dit een van de meest versteende wijken in Haarlem is. Het gevolg kan zijn dat er in deze wijk in de zomer (meer) hittestress is. Hittestress betekent dat de temperaturen (nog) hoger worden doordat zonlicht weerkaatst op en wordt vastgehouden door alle stenen. Door meer bomen te planten, kunnen we hittestress verminderen. Daarnaast zorgen bomen voor een verbeterde luchtkwaliteit en een verbeterde afwatering bij regenbuien.

Contact

Antea Group voert in opdracht van de gemeente de voorbereiding uit. Projectleider voor Antea Group is de heer S. N. de Vries. U kunt hem bereiken via sjoerdniels.devries@anteagroup.com.

Procesmanager voor gemeente Haarlem is mevrouw S. Vermeulen. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.