Toestemming buitenlandse reis minderjarige kinderen

Reist een minderjarig kind naar het buitenland met een van de ouders of met een andere volwassene? Dan kan aan de grens worden gecontroleerd of het kind met toestemming van de ouder(s) het land verlaat. De eventuele begeleider kan ook worden gecontroleerd. De verklaring Ouderlijke toestemming voor het reizen naar het buitenland kan dan problemen voorkomen. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 023. U vult de aanvraag van tevoren in, maar ondertekent het formulier in aanwezigheid van een ambtenaar in de publiekshal. De ambtenaar legaliseert uw handtekening. Kinderen hebben voor een reis naar het buitenland altijd een eigen geldige identiteitskaart of paspoort nodig.

Toestemmingsverklaring reizen Vul het formulier alvast in, maar onderteken het nog niet

Meenemen

  • uw geldig legitimatiebewijs
  • eventueel ook het legitimatiebewijs van de andere ouder met gezag
  • een kopie van het legitimatiebewijs van een eventuele begeleider
  • de ingevulde maar nog niet ondertekende toestemmingsverklaring.

Als beide ouders toestemming geven, moeten beide ouders persoonlijk aan de balie het formulier ondertekenen.

Toestemmingsverklaring (pdf)

Kosten

Het legaliseren van een handtekening kost € 19,20.

Link