Toekanweg 7

Op de locatie Toekanweg 7 staat op dit moment nog het kantoor van Rijkswaterstaat. Dit gebouw wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats komen ongeveer 600 huurappartementen (240 sociaal, 240 middel duur, 120 overig) en voorzieningen. Projectperiode: 2019 tot 2024.

Actueel

Eind december 2019 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld voor dit project. Hiermee zijn de kaders voor het bouwproject bepaald. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het project. Na dit onderzoek wordt een stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld.

Startnotitie (onder besluitpunt 22)

Inspraak en meedoen

De wijkraad Europawijk is geïnformeerd over de plannen. Zodra er een stedenbouwkundige programma van eisen is gemaakt, wordt voor alle belanghebbenden een informatiebijeenkomst georganiseerd. Inspreken is dan ook mogelijk.

Projectpartners

Projectontwikkelaar: Schonenvaert B.V.
Initiatiefnemer en toekomstige exploitant: Greystar Netherlands

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer S. (Sander) van Schagen. Voor vragen kunt u hem bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.