Toekanweg 7

Op de locatie Toekanweg 7 staat op dit moment nog het kantoor van Rijkswaterstaat. Dit gebouw wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats komen ongeveer 600 huurappartementen (240 sociaal, 240 middel duur, 120 overig) en voorzieningen. Projectperiode: 2019 tot 2024.

Actueel

Inspraak en meedoen

Projectpartners

Contact