Toegankelijkheid overzicht

Overzicht van websites en app's en verklaringen gemeente Haarlem.

www.haarlem.nl - Toegankelijkheidsverklaring

Streven is de website begin 2022 te vervangen waarbij de toegankelijkheidseisen van de grond af aan zullen worden meegenomen in bouw en vormgeving. Voor nu is het derhalve een onevenredige inspanning op gebied van tijd en geld om in de huidige website te investeren. De website wordt op regelmatige basis op de toegankelijkheid gecontroleerd via controle software en waar mogelijk aangepast.