Toegankelijkheid

Deze verklaring is bijgewerkt op 30 september 2019

De gemeente Haarlem besteedt veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van de gemeente Haarlem gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

De gemeente Haarlem stelt deze toegankelijkheidsverklaring op voor haar website. De homepage https://www.haarlem.nl is een gedeelde pagina met Haarlem Marketing en wordt daarom in deze toegankelijkheidsverklaring buiten beschouwing gelaten.

Voldoen aan Webrichtlijnen

De website van de gemeente Haarlem voldoet nog niet aantoonbaar aan de Webrichtlijnen (versie 2, niveau AA). Er wordt hard aan gewerkt om dit op korte termijn te realiseren. Deze toegankelijkheidsverklaring wordt aangepast als dat nodig is.

Uitgangspunten

Werkprocessen
Toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen.

Afspraken en contracten
In de architectuurprincipes van de gemeente Haarlem is toegankelijkheid een voorwaarde.

Kennis en vaardigheden
Medewerkers hebben goede kennis van de Webrichtlijnen. Als het nodig is worden externe experts ingehuurd. Deze experts denken mee, doen onderzoek en trainen de medewerkers.

Software
Met de gebruikte software bieden de redacteuren toegankelijke content aan op HTML-pagina's, waaronder tekst, afbeeldingen, formulieren en tabellen.

Oorzaak

De gemeente Haarlem heeft bij de ontwikkeling van deze website een tussenopleveringen laten toetsen op Webrichtlijnen versie 2. Er wordt geïnventariseerd welke problemen er nog zijn en er worden vervolgacties gepland.

Gevolg

Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website niet voor iedereen bruikbaar zijn.

Maatregelen

In het laatste kwartaal 2016 / eerste kwartaal van 2017 is een onderzoek op Webrichtlijnen versie 2 niveau AA uitgevoerd op de website van de gemeente Haarlem. Een onafhankelijke inspectie-instelling doet dit onderzoek. Punten die uit dit onderzoek voortvloeien worden opgepakt.

Specifieke verbetertrajecten

Voor bepaalde content zijn specifieke verbetertrajecten opgestart:

  1. De pdf's voor inwoners en ondernemers op de website worden onderzocht op toegankelijkheid en er wordt een verbetertraject opgestart. Dit verbetertraject wordt als input gebruikt voor het oppakken van verbeteringen voor de andere pdf's. 
  2. Optimaliseren code ten behoeve optimaal scannen van screenreaders
  3. Pdf formulieren digitaliseren.

Controles

Inspecties
De gemeente Haarlem laat opleveringen en periodieke controles uitvoeren door onafhankelijke deskundigen.

Automatische toetsingen
Naast handmatige controles maakt de gemeente Haarlem gebruik van zogenaamde spidertools om de website op kwaliteit te controleren.

Interne controle voor publicatie
Content op de website wordt voor publicatie getoetst door het contentteam. Content wordt waar nodig aangepast om toegankelijk te zijn voor alle bezoekers van de site.

Periodieke interne controle
Onderwerpen worden uitgelicht om te controleren en te optimaliseren, zoals de tabellen en pdf's.

Planning

In het vierde kwartaal 2020 zal een toptaken onderzoek plaatsvinden om inzicht te krijgen op de huidige werking van de website. Op basis hiervan kunnen er aanpassingen worden gedaan op inhoud, vormgeving en structuur. Tijdens en na dit proces zal een toegankelijkheidtoets worden uitgevoerd door een onafhankelijk instituut. De toegankelijkheid en kwaliteit worden getoetst door medewerkers van de gemeente en waar nodig samenwerking met een onafhankelijke deskundige.

Problemen, vragen en opmerkingen

Is de website van de gemeente Haarlem, of onderdelen daarvan, voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Stel uw vraag via het webformulier Vraag of reactie. U ontvangt binnen 3 werkdagen één reactie op uw vraag. De beantwoording van ingewikkelde vragen of opmerkingen kan wat langer op zich laten wachten. U krijgt daarvan bericht.