Toegankelijke stad

De gemeente Haarlem werkt aan een toegankelijke stad. Een stad waar alle Haarlemmers mee kunnen doen. Dat is voor mensen met een beperking namelijk niet altijd vanzelfsprekend. Daarom werken we aan de fysieke toegankelijkheid, zoals het weghalen van drempels voor mensen in een rolstoel. En ook aan de sociale toegankelijkheid: zorgen voor meer bewustwording zodat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Met ‘2018 Jaar van de Toegankelijkheid’ heeft de gemeente een impuls gegeven aan het verbeteren van de toegankelijkheid. Ook na 2018 zet de gemeente in op het verder verbeteren van de toegankelijkheid van de stad.

11 Haarlemmers met verschillende beperkingen zijn benoemd tot ambassadeurs van de toegankelijke stad. Zij zijn aanspreekpunt voor andere mensen in de stad met een beperking.

Maak kennis met de ambassadeurs

11 Haarlemmers met verschillende beperkingen zijn benoemd tot ambassadeurs van de toegankelijke stad. Deze ambassadeurs hebben een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, een psychische kwetsbaarheid of chronische ziekte. Zij zijn aanspreekpunt voor andere mensen in de stad met een beperking. De ambassadeurs vertegenwoordigen hun doelgroep bij het vergroten van de bewustwording in de stad. Heeft u een idee of suggestie voor de ambassadeurs? U kunt hen bereiken via het e-mailadres toegankelijk@haarlem.nl. De ambassadeurs hebben ook een eigen website: www.ambassadeurstoegankelijkestad.nl.

De ambassadeurs stellen zich voor in een nieuwsbericht:

Toegankelijkheid van gebouwen in Haarlem

Op www.ongehinderd.nl en met de app ziet u welke gebouwen en gebieden in de stad toegankelijk zijn. Dit is nuttig voor veel mensen met een beperking. De informatie komt vooral van keurmeesters van de sociale onderneming Ongehinderd. In de app en op de website vindt u ook reviews en opmerkingen van mensen met een beperking.

Leenrolstoelen

Voor mensen met een lichamelijke beperking bestaat de mogelijkheid om een rolstoel te lenen. Dit is een pilot tot 1 juli 2019. Er is gratis een rolstoel te lenen in fietsenstalling Smedestraat.

Evenementen

Wat is er nodig om evenementen toegankelijk te maken? Dat is opgenomen in het handboek evenementen (pdf, 1MB). Voorloper op dit gebied is Bevrijdingspop. Hierover leest u meer in het nieuwsbericht van 18 april 2019.

Haarlem dementievriendelijk

Haarlem wil ook toegankelijk zijn voor mensen met dementie. In 2018 en 2019 zijn de bijeenkomsten Haarlem Vergeet Je Niet georganiseerd, met onder andere als resultaat de waaier met dementievriendelijke activiteiten. Hierover leest u meer in het nieuwsbericht van 14 juni 2019.

Subsidies

  • Gemeentelijke subsidie voor sportverenigingen om hun accommodaties en voorzieningen toegankelijker te maken. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met de gemeente via antwoord@haarlem.nl of 14 023.
  • Lees meer over de Rijkssubsidie voor gehandicaptenorganisaties voor projectsubsidies in 2019 op de website www.iederin.nl.

Toegankelijkheidsprojecten in 2018

In het verslag 2018: Jaar van de Toegankelijkheid (pdf, 4 MB) leest u wat er allemaal in Haarlem is georganiseerd voor het Jaar van de Toegankelijkheid.

Melding doen

Valt u iets op? Een rateltikker die het niet meer doet of een stoep die met een rolstoel niet makkelijk te gebruiken is? U kunt dan een melding doen bij de gemeente.

Links

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met toegankelijk@haarlem.nl of via het algemene nummer 14 023.