Toegankelijke stad

De gemeente Haarlem werkt aan een toegankelijke stad. Een stad waar alle Haarlemmers mee kunnen doen. Dat is voor mensen met een beperking namelijk niet altijd vanzelfsprekend. Daarom werken we aan de fysieke toegankelijkheid, zoals het weghalen van drempels voor mensen in een rolstoel. En ook aan de sociale toegankelijkheid: zorgen voor meer bewustwording zodat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

11 Haarlemmers met verschillende beperkingen zijn benoemd tot ambassadeurs van de toegankelijke stad. Zij zijn aanspreekpunt voor andere mensen in de stad met een beperking.

Maak kennis met de ambassadeurs

11 Haarlemmers met verschillende beperkingen zijn benoemd tot ambassadeurs van de toegankelijke stad. Deze ambassadeurs hebben een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, een psychische kwetsbaarheid of chronische ziekte. Zij zijn aanspreekpunt voor andere mensen in de stad met een beperking. De ambassadeurs vertegenwoordigen hun doelgroep bij het vergroten van de bewustwording in de stad. Heeft u een idee of suggestie voor de ambassadeurs? U kunt hen bereiken via het e-mailadres toegankelijk@haarlem.nl. De ambassadeurs hebben ook een eigen website: www.ambassadeurstoegankelijkestad.nl.

De ambassadeurs stellen zich voor in een nieuwsbericht:

Week van de toegankelijkheid 2019

De gemeente Haarlem vindt het belangrijk dat alle Haarlemmers kunnen meedoen in de maatschappij. Vandaar dat Haarlem ook in 2019 weer actief meedoet aan de landelijke Week van de Toegankelijkheid van 7 tot 11 oktober. In deze week worden in Haarlem allerlei activiteiten georganiseerd om de bewustwording rond de toegankelijkheid te verbeteren.

Nieuwsbericht Week van de Toegankelijkheid vol met activiteiten (27 september 2019)

Toegankelijke stoepen

Hoe zorgen we ervoor dat de stoep voor iedereen toegankelijk is? Ook voor mensen met een rollator, rolstoel, taststok of kinderwagen? Om daar aandacht voor te vragen, hebben de ambassadeurs van de toegankelijke stad de deurhanger ontwikkeld. Lees meer in het nieuwsbericht Toegankelijke stoepen voor iedereen.

Melding doen

Valt u iets op? Een rateltikker die het niet meer doet of een stoep die met een rolstoel niet makkelijk te gebruiken is? U kunt dan een melding doen bij de gemeente.

Toegankelijkheid van gebouwen in Haarlem

Op www.ongehinderd.nl en met de app ziet u welke gebouwen en gebieden in de stad toegankelijk zijn. Dit is nuttig voor veel mensen met een beperking. De informatie komt vooral van keurmeesters van de sociale onderneming Ongehinderd. In de app en op de website vindt u ook reviews en opmerkingen van mensen met een beperking.

Evenementen

Wat is er nodig om evenementen toegankelijk te maken? Dat is opgenomen in het handboek evenementen (pdf, 1MB). Voorloper op dit gebied is Bevrijdingspop. Hierover leest u meer in het nieuwsbericht van 18 april 2019.

Haarlem dementievriendelijk

Haarlem wil ook toegankelijk zijn voor mensen met dementie. In 2018 en 2019 zijn de bijeenkomsten Haarlem Vergeet Je Niet georganiseerd, met onder andere als resultaat de waaier met dementievriendelijke activiteiten. Hierover leest u meer in het nieuwsbericht van 14 juni 2019.

Subsidies

  • Gemeentelijke subsidie voor sportverenigingen om hun accommodaties en voorzieningen toegankelijker te maken. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met de gemeente via antwoord@haarlem.nl of 14 023.
  • Lees meer over de Rijkssubsidie voor gehandicaptenorganisaties voor projectsubsidies in 2019 op de website www.iederin.nl.

Actieprogramma Toegankelijk Haarlem

In het Actieprogramma Toegankelijk Haarlem 2019-2021 presenteert het college van burgemeester en wethouders de ambities om te komen tot een inclusieve, toegankelijke stad.

In 2018 gaf gemeente Haarlem met het Jaar van de Toegankelijkheid een impuls aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de stad. De activiteiten in 2018 zijn beschreven in het Verslag van het Jaar van de Toegankelijkheid (pdf, 4 MB). 

Links

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met toegankelijk@haarlem.nl of via het algemene nummer 14 023.