Toegangspas voetgangersgebied

Een deel van het centrum is afgesloten voor auto's, vrachtauto's en ander gemotoriseerd verkeer. Dit is het voetgangersgebied. De straten zijn alleen toegankelijk tussen 6.00 en 11.00 uur 's ochtends. Dan staan de palen omlaag. Om met uw (vracht)auto toegang te krijgen buiten de venstertijden, moet u een tijdelijke ontheffing aanvragen. Bewoners en bedrijven die in dit gebied gevestigd zijn, kunnen schriftelijk een permanente ontheffing aanvragen. Aan de hand van uw vestigingsadres en motivatie wordt bekeken of u in aanmerking komt voor een toegangsontheffing voor het autoluwe voetgangersgebied.

Als de aanvraag akkoord is, ontvangt u een Toegangspas voetgangersgebied binnenstad. Hiermee kunnen de beweegbare palen rondom het gebied worden bediend. Haarlemmers die in het gebied wonen dat 1 juli 2019 autoluw wordt, kunnen in het voorjaar een pas aanvragen. Bewoners en bedrijven krijgen hierover nog een brief.

Aanvragen toegangspas voetgangersgebied binnenstad Als de aanvraag akkoord is, ontvangt u een Toegangspas voetgangersgebied binnenstad.

Regels

 • Al het verkeer mag tussen 06:00 tot 11:00 uur het gebied in. Dit noemen we de venstertijd. Zo kunnen de winkels worden bevoorraad
 • Bewoners en ondernemers met een toegangspas mogen buiten de venstertijden het gebied in om te laden en lossen, of halen en brengen
 • De totale verblijfstijd in het autoluwe gebied is 1 uur per dag
 • In het gebied mag niet worden geparkeerd
 • U mag niet sneller rijden dan 15 kilometer per uur
 • De Toegangspas is aan de buitenkant van de auto of vrachtauto duidelijk leesbaar
 • De gemeente Haarlem is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het gebruik van de ontheffing
 • De Toegangspas staat op naam of op naam van een bedrijf

Kosten

De Toegangspas binnenstad kost € 31,50. Deze kosten zijn eenmalig.

Afgesloten gebieden

 • Grote Markt tussen de Zijlstraat en de Koningstraat
 • Koningstraat
 • Stoofsteeg
 • Jacobijnestraat
 • Zijlstraat (tussen Nassaulaan en Grote Markt)
 • Barteljorisstraat
 • Nobelstraat
 • Prinsenhof
 • 't Pand
 • Kleine Houtstraat
 • Anegang
 • Gierstraat
 • Frankestraat
 • Breestraat
 • Doelstraat
 • Nieuwstraat
 • Kerkstraat
 • Korte Houtstraat
 • Cornelissteeg
 • Grote Houtstraat
 • Gravinnesteeg
 • Helmbrekerssteeg
 • Turfsteeg
 • Lange Veerstraat
 • Peuzelaarssteeg
 • Berkenrodesteeg
 • Schagchelstraat
 • Oude Groenmarkt
 • Klokhuisplein
 • Damstraat
 • Lange Begijnestraat
 • Korte Begijnestraat
 • Riviervischmarkt
 • Nauwe Appelaarsteeg en Wijde Appelaarsteeg
   

Vanaf 1 juli 2019 vallen de volgende straten in het voetgangersgebied binnenstad:

 • Zoetestraat
 • Lange Margarethastraat
 • Korte Margarethastraat
 • Nieuwe Groenmarkt
 • Krocht
 • Smedestraat
 • Lange Wijngaardstraat
 • Korte Wijngaardstraat
 • Morinnesteeg
 • Pieterstraat
 • Nieuwe Kruisstraat
 • Nassaulaan
 • Riddersteeg
 • Delen van de Kruisstraat
 • Delen van de Jansstraat
 • Ursulastraat
 • Slagerspoort
 • Schapenplein
 • Noorder Schoolsteeg
 • Zuider Schoolsteeg