Tijdelijke verhuur bij leegstand

Om leegstand tegen te gaan, kunt u uw leegstaande koopwoning of huurwoning verhuren. Dit is geregeld in de Leegstandwet. U heeft hiervoor een tijdelijke verhuurvergunning nodig. Wilt u leegstaande kantoorruimte verbouwen om als woonruimte te kunnen verhuren? Ook dan heeft u een tijdelijke verhuurvergunning nodig, en vaak ook een omgevingsvergunning. U vraagt de verhuurvergunning schriftelijk aan.

Aanvragen vergunning tijdelijke verhuur Stuur de gevraagde bijlagen mee

Voorwaarden

De tijdelijke verhuurvergunning kunt u aanvragen voor:

  • woonruimte in een gebouw
  • woonruimte in een te koop staande woning
  • woonruimte in een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden
  • kantoorpanden die verbouwd zijn tot woonruimte

Kosten

De aanvraag van de tijdelijke verhuurvergunning kost € 193.

Verlenging van de vergunning kost € 52,10.

Meesturen

Stuur het aanvraagformulier vergunning tot tijdelijke verhuur naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Heeft u voor een of meerdere andere woonruimten al een vergunning voor tijdelijke verhuur? Dan stuurt u een kopie mee van deze vergunning(en).

Heeft u voor de woonruimte een omgevingsvergunning voor gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan? Dan stuurt u van deze vergunning een kopie mee.

Koopwoning tijdelijk verhuren

Heeft u een nieuw huis gekocht en is uw vorige woning nog niet verkocht? Dan kunt u uw oude woning tijdelijk verhuren. Dit kan voor maximaal 5 jaar. De vergunning kan niet worden verlengd. De oude woning moet wel leeg staan. Uw hypotheekverstrekker moet akkoord zijn met de verhuur. Hij kan voorwaarden stellen aan zijn toestemming. Bijvoorbeeld dat u de opbrengsten uit de huur gebruikt om de hypotheek verder af te lossen.

Huurwoning tijdelijk verhuren

Huurwoningen die bestemd zijn voor de sloop of voor vernieuwbouw kunt u voor maximaal 7 jaar verhuren.

Kantoorruimte verbouwen en tijdelijk verhuren

Leegstaande kantoren kunt u laten verbouwen en verhuren met een tijdelijke verhuurvergunning. Vaak heeft u hiervoor ook een bouwvergunning nodig. De periode waarvoor u de tijdelijke vergunning kunt aanvragen verschilt per situatie.

Vergunning verlengen (woningbouwverenigingen)

Wilt u als woningbouwvereniging uw vergunning verlengen? Dan stuurt u het aanvraagformulier voor verlenging van tijdelijke verhuur naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Dienstverlening, Veiligheid en Vergunningen
Postbus 511
2003 PB  Haarlem

Verlenging vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte (pdf)

Handige links