Tijdelijke standplaatsvergunning

Wilt u tijdelijk ambulante handel drijven, bijvoorbeeld met de verkoop van kerstbomen, oliebollen of ijs? Dan heeft u een tijdelijke standplaatsvergunning nodig. In het centrum is geen ruimte voor nieuwe tijdelijke standplaatsen. Een aanvraag voor het centrumgebied wordt daarom geweigerd. Ook bij een weigering betaalt u leges. U vraagt de tijdelijke standplaatsvergunning schriftelijk aan.

Tijdelijke standplaatsvergunning aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee

Voorwaarden

Voor een standplaatsvergunning voor tijdelijke ambulante handel moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de gevraagde locatie, dag, tijdstip en activiteit kan een commerciële standplaats voor voorlichting en promotie worden verleend. De vergunning is persoonsgebonden. Dat betekent dat de vergunninghouder in de kraam moet staan.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor een (initiatief) standplaats op het volgende:

 • bruikbaarheid van de weg
 • veilig en doelmatig gebruik van de weg
 • de bescherming van groenvoorzieningen
 • het maximum aantal standplaatsen

Kamer van Koophandel

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een tijdelijke standplaatsvergunning zijn € 84,60.

Ook als uw aanvraag wordt geweigerd betaalt u deze kosten.

Meesturen

 • duidelijke situatieschets (schaal 1:2.000)
 • vermelding van de producten die u wilt verkopen
 • recent uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat u voor de verkoop van deze artikelen staat ingeschreven
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs

Stappen in de aanvraag

 • Uw aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving
 • Er volgt een besluit namens burgemeester en wethouders
 • Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorwaarden die genoemd zijn in de vergunning
 • Voorafgaand aan een negatief besluit wordt er contact met u opgenomen. U krijgt dan de mogelijkheid om in een zienswijze aan te geven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan meenemen in het besluit.

In de vergunning staat voor welke periode de vergunning geldt.

Standplaats voor het goede doel

Bij een standplaats voor het goede doel (ideële standplaats) plaatst u niet meer dan 1 kraam of tafel. Een standplaats voor het goede doel mag u alleen innemen op de volgende locaties:

 • Proveniersplein (driehoek Grote Houtstraat/Gierstraat), maximaal 1 kraam tegelijk (van februari tot en met september)
 • Julianapark, maximaal 1 kraam tegelijk
 • Costa del Sol (winkelcentrum Schalkwijk, blinde muur bij voormalige V&D)

Formulier Standplaats voor het goede doel 

Kerstbomen en oliebollen

De verkoop van kerstbomen is toegestaan van 6 tot en met 24 december. De verkoop van oliebollen is toegestaan in de periode die vermeld staat op uw vergunning.

Bezwaar tegen de beslissing

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u bezwaar indienen. Doet u dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Bezwaar tegen besluit gemeente

Precariobelasting voor standplaats op gemeentegrond

Wanneer uw standplaats zich op gemeentegrond bevindt, betaalt u ook precariobelasting. U krijgt daarvoor een aparte nota. Voor een standplaats op eigen grond moet u wel een vergunning aanvragen, maar hoeft u geen jaarlijkse precariobelasting te betalen.

Precariobelasting (Cocencus)