Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag.

Bent u ondernemer en heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet. De Tozo voor levensonderhoud biedt voor maximaal 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum. De Tozo bedrijfskrediet biedt u de mogelijkheid om uw liquiditeitsprobleem, tot een bedrag van maximaal € 10.157, op te lossen.

De eerste ondernemers die zich hebben aangemeld, hebben een e-mail van ons ontvangen. De afzender is bbzcrisis2020@haarlem.nl.

Information for English speaking entrepreneurs can be found on the Dutch government website government information for entrepreneurs.

Lees voor u een aanvraag doet eerst de informatie onder het kopje ‘Voor wie geldt de Tozo?’.
U weet dan meteen of u in aanmerking komt voor de Tozo.

Tozo levensonderhoud aanvragen U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig

Tozo bedrijfskrediet aanvragen U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig. Dit formulier is ook voor ondernemers uit Heemskerk en Beverwijk

Regeling voor zzp’ers

Haarlem heeft al een regeling voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de financiële problemen komen: Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Door de coronacrisis maakt het kabinet het mogelijk de Bbz versneld en versoepeld uit te voeren. Deze maatregel heet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en werkt terug tot 1 maart 2020.

Voor wie geldt de Tozo?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is een regeling voor zelfstandig ondernemers die geen of nauwelijks inkomsten hebben door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel beroep op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.  
De Tozo is voor gevestigde zelfstandigen, die:

 • 18 jaar of ouder zijn.

 • nog geen recht hebben op pensioen.

 • wonen in Haarlem en rechtmatig in Nederland verblijven.

 • Nederlander zijn of wettelijk gelijkgesteld zijn aan Nederlanders.

 • hun bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitvoeren (hoeft niet in Haarlem).

 • voldoen aan wettelijke eisen voor het uitoefenen van een eigen bedrijf (waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel).

 • vóór 17 maart 2020, 18.45 uur, gestart zijn met hun onderneming en minimaal 1.225 uur per jaar  werkzaam zijn in hun eigen bedrijf of in hun zelfstandig beroep.

Zijn u en uw partner beiden zelfstandige? 
U kunt slechts één aanvraag samen doen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    
Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf, dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hierin ook mee.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    
Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Check of u in aanmerking komt

De Tozo levensonderhoud is een regeling voor inkomensondersteuning voor maximaal 3 maanden. De uitkering vult uw inkomen aan tot maximaal € 1.052 per maand voor een alleenstaande of alleenstaande ouder en € 1.503 per maand voor een gezin. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen, tenzij achteraf blijkt dat u er geen recht op had. Er is ook geen vermogens- en partnertoets. 

De gemeente verstrekt deze hulp aan diegenen die het nodig hebben. Om dit vast te kunnen stellen worden een aantal vragen gesteld en bewijsstukken gevraagd. Verstrekt u echter bewust onvolledige of valse inlichtingen, dan kan de gemeente de uitkering terugvorderen en daar bovenop een boete opleggen.

Hoe vraag ik de Tozo levensonderhoud aan?

Voldoet u aan alle voorwaarden zoals genoemd onder het kopje ‘Voor wie geldt de Tozo?’? U vraagt dan de Tozo aan via de knop ‘Tozo levensonderhoud aanvragen’ bovenaan deze pagina. U doet de volgende dingen:

 1. U vult de vragen naar waarheid in.
 2.  U levert kopieën of scans van alle bewijsstukken in. Deze kunt u uploaden in het formulier. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart deze in een dossier.
 3. U vult het aanvraagformulier in met uw DigiD. Heeft u een partner? Tijdens het invullen van de aanvraag wordt aan uw partner gevraagd om ook in te loggen met DigiD. Er kan maar één aanvraag per huishouden worden gedaan. Voor uw partner is geen inkomenstoets.

Om de aanvraag goed en snel te doorlopen, moet u een aantal bewijsstukken uploaden, afhankelijk van uw situatie.

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • Inschrijving KVK
 • Aangifte inkomstenbelasting 2018 (indien deze aangifte is gedaan)
 • Afschrift/schermafbeelding van de bankrekening waarop u de uitkering betaald wilt hebben.

Hoe gaat het verder?

Wij beoordelen uw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum. Voor de grootste groep aanvragen, waarbij aan alle voorwaarden wordt voldaan en geen handmatige check nodig is, is het streven binnen 1 week te besluiten en direct uit te keren.  

Heeft u zich al aangemeld voor de Tozo levensonderhoud? U hoeft dan op dit moment niets te doen. We zijn begonnen met de behandeling van alle aanmeldingen. Dit doen we op volgorde van binnenkomst. U krijgt zo spoedig mogelijk een e-mail van Gemeente Haarlem noodvoorziening (bbzcrisis2020@haarlem.nl) met vervolginstructies. We vragen u nadrukkelijk om hierop te wachten.

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Indien na de crisis blijkt dat u meer inkomen heeft gehad, kan dit worden teruggevorderd. Wij zullen u benaderen voor de inschatting van uw totale inkomen in de periode na afloop van de crisis. 

De gemeente verstrekt deze hulp aan degenen die het nodig hebben. Om dit vast te kunnen stellen, stellen we een aantal vragen en vragen we om een aantal bewijsstukken. Verstrekt u bewust onvolledige of valse inlichtingen, dan kan de gemeente de uitkering terugvorderen én een boete opleggen.

De regeling broodnood

Heeft u helemaal geen geld meer? Dan komt u misschien in aanmerking voor de regeling Broodnood. Dit zijn daarvoor de voorwaarden:

 • U heeft op dit moment onvoldoende saldo op uw rekening staan en kunt niet in uw levensonderhoud voorzien. U kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen.
 • Als u een partner heeft: uw partner heeft momenteel geen ander inkomen boven de bijstandsnorm. Die norm is voor een alleenstaande 1.052,32 euro per maand en voor een echtpaar 1.503,31 euro per maand.
 • U heeft ook een aanvraag voor een uitkering Tozo levensonderhoud ingediend via deze webpagina.

Wilt u broodnood aanvragen? Stuur een e-mail naar BroodnoodTozo@haarlem.nl

Let op: gebruik aub hetzelfde e-mail adres als u in uw tozo aanvraag heeft gebruikt om de verwerking te bespoedigen!

Tozo lening bedrijfskrediet

De Tozo kan ook worden uitgekeerd in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157. Deze kunt u aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een laag rentepercentage gehanteerd.

Het is ook mogelijk om beide vormen aan te vragen. U ontvangt dan inkomensondersteuning én de lening.
 

Voorwaarden lening bedrijfskrediet

Voldoet u aan alle voorwaarden zoals genoemd onder het kopje ‘Voor wie geldt de Tozo’? Dan kunt u deze lening aanvragen via de knop ‘Tozo bedrijfskrediet aanvragen’ bovenaan deze pagina.

Voor de lening gelden de onderstaande voorwaarden:

 • Deze versnelde procedure geldt voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente.
 • De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet afgelost te worden.
 • Uitstel van de aflossing is mogelijk op basis van individuele omstandigheden. Als de zelfstandige op 1 januari 2021 niet in staat is aan de rente- of aflossingsverplichting te voldoen.
 • Het bedrijfskapitaal mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.
 • Per bedrijf wordt maximaal 1 keer een bedrijfskapitaal toegekend.