Terrasvergunning

Wilt u bij uw openbare inrichting een terras plaatsen? Een openbare inrichting is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, lunchroom, ijssalon, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis, shishalounge of coffeeshop.
In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig, zoals bij terrassen tegen gevels van derden, terrassen aan de overzijde van de weg, eilandterrassen, etc. U vraagt de vergunning minstens 8 weken van tevoren schriftelijk aan. Het terras moet als lokaliteit op de Drank- en Horecavergunning of exploitatievergunning staan.

Terrasvergunning aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee

Voorwaarden

 • Een openbare inrichting ( zoals een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, lunchroom, ijssalon, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis, shishalounge, coffeeshop) mag een terras plaatsen. U kunt geen terras plaatsen als uw openbare inrichting deel uitmaakt van een winkel. Een ijssalon mag wel een terras.
 • Uw terras moet voldoen aan een aantal regels over onder andere veiligheid en leefbaarheid. In de Algemene regels voor terrassen vindt u een overzicht van deze regels
 • Na sluitingstijd moet u meubilair, schotten en parasols verwijderen van de openbare weg.

Algemene regels voor terrassen (pdf)

Kosten

Een terrasvergunning kost € 346.

Meesturen

 • plattegrond met maatvoering van het terrasmeubilair, schaal 1:20 of 1:50 (aangeven: plaats van stoelen, tafels, parasols, terrasschermen, menuborden, plantenbakken)
 • tekening van de aanzichten van terrasschotten schaal 1:20 of 1:50 (inclusief materialen, kleuren en eventuele reclame)
 • beschrijving en foto's in kleur van terrasmeubilair: tafels, stoelen, parasols, menuborden (inclusief materialen en kleuren)
 • op alle tekeningen aangeven: datum wanneer de tekeningen zijn gemaakt en/of gewijzigd en aangeven of het terras op gemeentegrond of particuliere grond wordt geplaatst
 • kopie uittreksel van de KvK (niet ouder dan 3 maanden)
 • schriftelijke verklaring (machtiging) van de ondernemer als de vergunningsaanvraag door iemand anders wordt gedaan. De ondernemer heeft de machtiging ondertekend.

Vergunningsvrije terrassen

U kunt een vergunningsvrij terras plaatsen bij uw openbare inrichting als het terras voldoet aan de algemene regels en onderstaande voorwaarden:

 • Het terras ligt direct tegen de eigen gevel van de openbare inrichting. Daarbij geldt:

  • In autoluwe straten moet de exploitant 0,75 meter vrijhouden.
  • In alle andere straten moet 1,5 meter vrij worden gehouden.
  • In het voetgangersgebied mag een terras maximaal 2 meter diep zijn. In alle andere straten mogen terrassen een maximale diepte van 4 meter hebben.
  • Er moet altijd een vrije doorgangsruimte in het midden van de weg overblijven van 3,5 meter voor hulpdiensten.

  De afstand wordt gemeten van de rand van het terras tot aan de rand van het trottoir dan wel de rand van het vrij te houden gedeelte.

 • Er is voldoende ruimte voor een terras. U houdt hierbij rekening met het aanwezige straatmeubilair, zoals lantaarn- of verkeerspalen, fietsenrekken etc. en zichtbaarheid verkeersborden / verkeerslichten.

 • Of het terras wordt geplaatst conform het voor het gebied geldende inrichtingsplan.

Precariobelasting voor terras op gemeentegrond

Als uw terras zich op gemeentegrond bevindt, moet u precariobelasting betalen. U ontvangt daarvoor een aparte rekening. Voor een terras op eigen grond betaalt u geen jaarlijkse precariobelasting. Hiervoor vraagt u, als dat nodig is, wel een vergunning aan.

Heeft u geen Drank- of horecavergunning of exploitatievergunning? Dan moet u de ingenomen oppervlakte van het terras aan de gemeente doorgeven.

Precariobelasting 2018 (Cocencus)

Plaatsen parasolput

Voor het plaatsen van een parasolput moet u een vergunning openbreken openbare weg aanvragen. Als u een parasolput wilt plaatsen, moet het bedrijf dat dit doet een zogenaamde Klic-melding doen bij de gemeente. Met deze melding controleert de gemeente of er kabels en leidingen lopen op de plek waar de parasolvoet wordt ingegraven.

Openbreken openbare weg

Horecasanctiebeleid

Horecasanctiebeleid (overheid.nl)

Meer informatie

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Stel uw vraag dan via het formulier Informatieverzoek. Sla het ingevulde formulier op en verstuur het per e-mail naar vragenformulier@haarlem.nl. Als u het formulier niet opslaat kunnen de ingevulde gegevens na verzending niet goed zichtbaar zijn. Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op.

Informatieverzoek (pdf)