Tempeliersstraat

Ontwikkelaar HBB groep gaat het gebied tussen de Tempeliersstraat en de Raamsingel opnieuw ontwikkelen. Het gebied bestaat uit het voormalig HKB gebouw en het openbare parkeerterrein ernaast. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Tempeliersstraat-Raamsingel' maakt de bouw mogelijk van 42 appartementen, 2 twee-onder-een-kap woningen en 6 hofwoningen met ondergrondse parkeerplaatsen. Op de begane grond van de Tempeliersstraat komen atelier-, commerciële en praktijkruimtes. Er komt meer groen in de omgeving en woningen en appartementen worden gasloos.

Actueel

Om op het openbare parkeerterrein te mogen bouwen moet de gemeenteraad toestemming geven. Hiervoor moet de gemeenteraad een zogeheten onttrekkingsbesluit nemen. Op dit besluit kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Het ontwerp-onttrekkingsbesluit voor de onttrekking aan de openbaarheid van het parkeerterrein gelegen tussen de Raamsingel en de Tempeliersstraat ligt ter inzage van vrijdag 5 april tot zaterdag 18 mei 2019.
Zie verder onder ‘Ontwerp besluit onttrekking parkeerterrein aan de openbare ruimte'.

Ontwerp besluit onttrekking parkeerterrein aan de openbare ruimte

Van vrijdag 5 april tot zaterdag 18 mei, kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp besluit ‘onttrekking parkeerterrein aan openbare ruimte’ schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlem. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Raamsingel-Tempeliersstraat@haarlem.nl.
Uw zienswijze moet voorzien zijn van uw naam, adres, datum en het onderwerp.
Voor vragen of mondelinge zienswijzen kunt u contact op nemen met  dhr. S. Bosma, telefoon 023 511 3986.

Procedure

Na afloop van de termijn worden alle zienswijzen (reacties) afgewogen en eventueel verwerkt in het definitieve besluit. Indieners van zienswijzen krijgen hierover bericht. Het besluit wordt bekend gemaakt en naar Gedeputeerde Staten gestuurd. Daarna treedt het besluit in werking.

Onttrekkingsbesluit (pdf)

Collegebesluit tervisielegging ontwerp-onttrekkingsbesluit (pdf)

Publicatie gemeenteblad tervisielegging ontwerp-onttrekkingsbesluit (pdf)

Planning

Op 4 april 2019 bespreekt de commissie Ontwikkeling het bestemmingsplan. Naar verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Tempeliersstraat-Raamsingel’ vast op 18 april 2019.

Contact

Contactpersoon van de gemeente is mevrouw A. Kippersluis. U kunt haar bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.