Tegemoetkoming schoolkosten

Heeft u een laag inkomen én schoolgaande kinderen? Dan kunt u een Tegemoetkoming schoolkosten aanvragen. Bijvoorbeeld kosten voor pennen, schriften, gymkleren of culturele activiteiten die de school organiseert.

Heeft u een laag inkomen en geen HaarlemPas, kijk dan in de voorwaarden of u in aanmerking komt.

Elk schoolgaand kind dat in aanmerking komt voor de Tegemoetkoming schoolkosten krijgt € 50 extra om zelf te besteden. Bijvoorbeeld voor een uitje naar een pretpark, kleding of speelgoed.

In aanmerking komen voor tegemoetkoming schoolkosten

U komt voor de tegemoetkoming schoolkosten in aanmerking als:

 • u schoolgaande kinderen heeft die nog geen 18 jaar zijn 
 • u samen met deze kinderen in Haarlem woont
 • uw kind nog geen startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie heb je met een schooldiploma op Havo, Vwo of Mbo-2 niveau
 • u voor deze kinderen kinderbijslag ontvangt
 • u in het schooljaar 2019-2020 een inkomen heeft op minimumniveau
 • uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) in het schooljaar 2019-2020 niet hoger is dan € 12.450.

Bewaar uw bonnen en rekeningen van de gemaakte kosten, tot 1 september 2020. De gemeente kan achteraf steekproefsgewijs controleren of u recht had op de tegemoetkoming.

Vermogen en inkomen

Vermogen

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet uw vermogen onder een bepaalde drempel blijven.

  Vermogensdrempel
Alleenstaand ouder € 6.225
Echtpaar € 12.450

Inkomen

Hoe hoog mag uw netto-inkomen zijn om voor deze regeling in aanmerking te komen?

De gemeente beoordeelt uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Inkomensgrenzen als u 21 jaar of ouder bent en u heeft uw AOW-leeftijd nog niet bereikt  

  Netto maandinkomen zonder vakantiegeld  2020  Bruto jaarinkomen met vakantiegeld 2020
Echtpaar € 1.714 € 25.899  
Alleenstaand ouder € 1.277 € 21.679  

Inkomensgrenzen als u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

  Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 2020 Bruto jaarinkomen met vakantiegeld 2020  
Echtpaar € 1.818 € 26.237  
Alleenstaand ouder € 1.397 € 20.423

Kindgebonden budget

Bent u alleenstaand ouder en ontvangt u een kindgebonden budget? Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen.
Bent u alleenstaand ouder en heeft u geen recht op een kindgebonden budget? Stuur dan een e-mail naar minima@haarlem.nl.

Inkomen hoger dan het bedrag in de tabel

U moet 35% van uw inkomen (boven de inkomensgrens uit de tabel) gebruiken om zelf bijzondere kosten te betalen.
Als u bijvoorbeeld € 100 per maand meer verdient dan het bedrag in de tabel dan moet u hiervan € 35 gebruiken om bijzondere kosten te betalen. U betaalt in dit voorbeeld dan de eerste € 420 (12x € 35) aan bijzondere kosten zelf. Dit wordt per jaar berekend. Zijn uw kosten hoger dan dit bedrag, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding.

Voorbeelden van schoolkosten

Voorbeelden van schoolkosten zijn:  

 • schoolreisjes en schoolkampen
 • de aanschaf van schrijfwaren, schriften, mappen, rekenmachine, schooltas, materiaalkosten voor bijvoorbeeld de tekenles en handenarbeid
 • kosten voor overblijven
 • kosten reparatie fiets
 • regenkleding
 • de vrijwillige ouderbijdrage

Maximumbedrag per kind per schooljaar

Er gelden maximale bedragen per kind per schooljaar:

 • kinderen in het basisonderwijs: maximaal € 100
 • jongeren in het voortgezet onderwijs: maximaal € 200
 • kinderen in de brugklas: eenmalig € 200 extra

Schriftelijk aanvragen

U kunt de Tegemoetkoming schoolkosten ook schriftelijk aanvragen:

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de gevraagde bijlagen zonder postzegel naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling SMSR / Team Minima
Antwoordnummer 918
2000 VC Haarlem

Aanvraag Tegemoetkoming schoolkosten 2019-2020 (pdf)

Aanvraag Tegemoetkoming schoolkosten 2020-2021 (pdf)

Regelingen bij een laag inkomen

De gemeente heeft een brochure met alle regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Folder Extra's voor Haarlemmers met een laag inkomen (pdf)

Op de website Bereken uw recht kunt u kijken voor welke tegemoetkomingen u nog meer in aanmerking komt.

Contact

Heeft u vragen? Mail naar minima@haarlem.nl. Of bel naar de gemeente via telefoonnummer 14 023 en vraag naar Team minima.