Tegemoetkoming planschade

Heeft u door een planologische maatregel schade zoals inkomensdaling of waardedaling van uw woning? Een planologische maatregel is bijvoorbeeld een wijziging van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning (voorheen: projectbesluit of vrijstelling). U kunt voor deze planschade misschien schadevergoeding krijgen op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Een ontwikkelvisie is geen planologische maatregel; u kunt op grond hiervan geen schadevergoeding aanvragen. Dit kan pas zodra er een definitief planologisch besluit is. U vraagt de schadevergoeding schriftelijk aan.

Aanvragen vergoeding planschade Stuur de gevraagde bijlagen mee

Voorwaarden

Kosten

Handige links