Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles

Heeft uw schoolgaande kind bijles of huiswerkbegeleiding nodig en heeft u een minimuminkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor bijles of huiswerkbegeleiding. U vraagt de tegemoetkoming schriftelijk aan.

Tegemoetkoming kosten huiswerkbegeleiding of bijles aanvragen Stuur de ondersteuningsbrief van de school mee.

In aanmerking komen voor Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles

Maximale tegemoetkoming

Vermogen en inkomen

Folder regelingen bij een laag inkomen

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Contact