Tegemoetkoming bij ziekte en handicap

Kosten door ziekte of handicap? U kunt misschien geld terugkrijgen van de gemeente. Dit noemen we een tegemoetkoming. Er zijn 2 tegemoetkomingen. De 1e is een tegemoetkoming voor het wettelijk eigen risico zorgverzekering. U kunt de aanvraag voor een tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering over 2021 t/m 31 oktober 2022 indienen. Komt het laatste overzicht van 2021 binnen na 31 oktober 2022? Dan kunt u toch een aanvraag indienen. Dit moet u doen binnen 6 weken nadat u het overzicht hebt ontvangen.

De 2e is een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage van een Wmo voorziening. Een Wmo-voorziening is bijvoorbeeld hulp in de huishouding of een aanpassing in uw woonhuis. U moet hiervoor een eigen bijdrage betalen. U krijgt dan een rekening van het CAK, die u zelf aan het CAK betaalt. De tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage Wmo voorziening kunt u tot een jaar na de datum van de CAK rekening aanvragen.
Of u een tegemoetkoming krijgt, hangt af van uw inkomen. De gemeente kijkt altijd naar uw persoonlijke situatie.

Tegemoetkoming wettelijk eigen risico aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee. U kunt deze tegemoetkoming maar 1 keer aanvragen. Wacht met aanvragen tot uw eigen risico geheel is opgebruikt of tot u alle rekeningen heeft ontvangen.

Tegemoetkoming eigen bijdrage Wmo/CAK Stuur de gevraagde bijlagen mee

In aanmerking komen voor de tegemoetkomingen

Meesturen

Maximale tegemoetkoming van 90%

Folder Extra's voor Haarlemmers met een laag inkomen

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Links

Contact