Tegemoetkoming bij ziekte en handicap

Kosten door ziekte of handicap? U kunt misschien geld terugkrijgen van de gemeente. Dit noemen we een tegemoetkoming. Er zijn 2 tegemoetkomingen. De 1e is een tegemoetkoming voor het wettelijk eigen risico zorgverzekering.  U kunt de aanvraag voor een tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering over 2019 tot en met 31 oktober 2020 indienen. De 2e is een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage van een Wmo voorziening. Een Wmo-voorziening is bijvoorbeeld hulp in de huishouding of een aanpassing in uw woonhuis. U moet hiervoor een eigen bijdrage betalen. U krijgt dan een rekening van het CAK, die u zelf aan het CAK betaalt. De tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage Wmo voorziening kunt u tot een jaar na de datum van de CAK rekening aanvragen.
Of u een tegemoetkoming krijgt, hangt af van uw inkomen. De gemeente kijkt altijd naar uw persoonlijke situatie.

Tegemoetkoming wettelijk eigen risico aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee. U kunt deze tegemoetkoming maar 1 keer aanvragen. Wacht met aanvragen tot uw eigen risico geheel is opgebruikt of tot u alle rekeningen heeft ontvangen.

Tegemoetkoming eigen bijdrage Wmo/CAK Stuur de gevraagde bijlagen mee. Sinds 1 januari 2020 is er een storing bij het CAK. Hierdoor stuurt het CAK geen rekeningen voor de eigen bijdrage en heeft het geen zin om de tegemoetkoming Eigen bijdrage Wmo/CAK voor 2020 aan te vragen.

In aanmerking komen voor de tegemoetkomingen

  • U woont in Haarlem
  • U heeft een minimuminkomen
  • U heeft een vermogen onder de vermogensdrempel. Zie de tabel hieronder.
  • U behoort tot de doelgroep (chronisch) zieken en gehandicapten als u kosten (zie onder Maximale tegemoetkoming van 90%) maakt.

Vermogen

Om in aanmerking te komen voor de regeling tegemoetkoming bij ziekte en handicap moet uw vermogen onder een bepaalde drempel blijven.

  Vermogensdrempel
Alleenstaande € 6.225
Alleenstaande ouder  € 12.450
Echtpaar € 12.450

Inkomen

Hoe hoog mag uw netto-inkomen zijn om voor deze regeling in aanmerking te komen?

De gemeente beoordeelt uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Inkomensgrenzen als u 21 jaar of ouder bent en u heeft uw AOW-leeftijd nog niet bereikt  

  Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 2020 Bruto jaarinkomen met vakantiegeld 2020  
Echtpaar € 1.714 € 25.899  
Alleenstaand € 1.200 € 19.861  
Alleenstaand ouder € 1.277 € 21.679  

Studeert u en bent u ouder dan 21 jaar, maar jonger dan 27 jaar en wilt u van deze regeling gebruik maken? Neem dan contact op met de Team Minima en bel 14 023.
 

Inkomensgrenzen als u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

  Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 2020 Bruto jaarinkomen met vakantiegeld 2020  
Echtpaar € 1.818 € 26.234  
Alleenstaand € 1.341 € 19.122  
Alleenstaand ouder € 1.397 € 20.423

Kindgebonden budget

Bent u alleenstaand ouder en ontvangt u een kindgebonden budget? Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen.
Bent u alleenstaand ouder en heeft u geen recht op een kindgebonden budget? Neem dan contact op met Team Minima en bel 14 023..

Inkomen hoger dan het bedrag in de tabel

U moet 35% van uw inkomen (boven de inkomensgrens uit de tabel) gebruiken om zelf bijzondere kosten te betalen.
Als u bijvoorbeeld € 100 per maand meer verdient dan het bedrag in de tabel dan moet u hiervan € 35 gebruiken om bijzondere kosten te betalen. U betaalt in dit voorbeeld dan de eerste € 420 (12x € 35) aan bijzondere kosten zelf. Dit wordt per jaar berekend. Zijn uw kosten hoger dan dit bedrag, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding.

Maximale tegemoetkoming van 90%

U kunt een tegemoetkoming van maximaal 90% aanvragen voor

  • de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen
  • kosten die uitkomen boven de eerste € 100 van het eigen risico bij uw zorgverzekering.

Schriftelijk of online aanvragen

U kunt de tegemoetkomingen online of met met onderstaande formulieren aanvragen:

Vergeet niet de gevraagde bijlagen mee te sturen.

Folder Extra's voor Haarlemmers met een laag inkomen

De gemeente heeft een brochure met alle financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Folder Extra's voor Haarlemmers met een krappe beurs (pdf)

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.
Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.

Links

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Minima. U belt hiervoor met telefoonnummer 14 023.