Tegemoetkoming bij ziekte en handicap

Kosten door ziekte of handicap? U kunt misschien geld terugkrijgen van de gemeente. Dit noemen we een tegemoetkoming. Er zijn 2 tegemoetkomingen. De 1e is een tegemoetkoming voor het wettelijk eigen risico zorgverzekering.  U kunt de aanvraag voor een tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering over 2020 tot en met 31 oktober 2021 indienen. De 2e is een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage van een Wmo voorziening. Een Wmo-voorziening is bijvoorbeeld hulp in de huishouding of een aanpassing in uw woonhuis. U moet hiervoor een eigen bijdrage betalen. U krijgt dan een rekening van het CAK, die u zelf aan het CAK betaalt. De tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage Wmo voorziening kunt u tot een jaar na de datum van de CAK rekening aanvragen.
Of u een tegemoetkoming krijgt, hangt af van uw inkomen. De gemeente kijkt altijd naar uw persoonlijke situatie.

Tegemoetkoming wettelijk eigen risico aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee. U kunt deze tegemoetkoming maar 1 keer aanvragen. Wacht met aanvragen tot uw eigen risico geheel is opgebruikt of tot u alle rekeningen heeft ontvangen.

Tegemoetkoming eigen bijdrage Wmo/CAK Stuur de gevraagde bijlagen mee.

In aanmerking komen voor de tegemoetkomingen

Maximale tegemoetkoming van 90%

Schriftelijk of online aanvragen

Folder Extra's voor Haarlemmers met een laag inkomen

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Links

Contact