Starterslening

U wilt een huis kopen in Haarlem, maar u heeft daarvoor niet voldoende inkomen. Met de Starterslening financiert u het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning.
U sluit de lening af bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Deze regeling geldt tot er geen budget meer beschikbaar is. U kunt de aanvraag vanaf 1 maart 2019 online indienen.

Als 2 personen kopen, moet 1 van de aanvragers aan de voorwaarden voldoen.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

Starterslening aanvragen

Starterslening en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

U leent van de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Het SVn verzorgt de afhandeling en de administratie van de lening. Uw aanvraag wordt in volgorde van binnenkomst behandeld. Op de website van het SVn kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor de Starterslening en hoeveel deze maximaal bedraagt. Ook vindt u hier informatie over de starterslening, de procedure en wat de status van uw aanvraag is.

Voorwaarden

 • U staat, op het moment van aanvraag voor de starterslening, 2 jaar ingeschreven in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond (Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Beverwijk, Heemskerk en Velsen).
 • U moet wonen in een huurhuis, een studentenwoning of in het ouderlijk huis en ingeschreven staan in uw woongemeente.
 • Het huis dat u wilt kopen moet in Haarlem staan.
 • De aankoopsom van de woning mag niet hoger zijn dan € 230.000 (inclusief meerwerk en verbeterkosten), of dan de geldende NHG-grens, mocht die lager zijn dan € 230.000.
 • De woning die u wilt kopen, moet gekocht worden met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 
 • Als u buiten Haarlem studeert, dan kunt u zich binnen 1 jaar na afronding van de studie opnieuw in Haarlem vestigen als u voor de studie minimaal 6 aaneengesloten jaren in Haarlem heeft gewoond.
 • U kunt onvoldoende lenen om de totale koopsom van uw woning te financieren.
 • Het bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van uw financiële draagkracht en van de kosten van uw woning en bedraagt maximaal € 30.000. 
 • Het is uw 1e koopwoning.
 • Als 2 personen kopen, moet 1 van de aanvragers aan de voorwaarden voldoen. 
 • De regeling geldt voor bestaande en nieuwe woningen.