Subsidie VOG vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties die voor hun vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen, krijgen kosten vaak vergoed van de Rijkoverheid. Voor vrijwilligersorganisaties die niet onder deze rijksregeling vallen, maar waarvan de vrijwilligers werken met jongeren en/of kwetsbare mensen, is er nu een subsidieregeling. Aan het eind van elk jaar kunnen deze vrijwilligersorganisaties de subsidie voor de kosten van de VOG’s aanvragen.

Aanvragen subsidie VOG vrijwilligersorganisaties U logt in met eHerkenning

Voorwaarden

Meesturen

Tussentijdse rapportage of eindverantwoording