Subsidie sociale basis 2021

Organisaties die actief zijn in de Haarlemse sociale basis kunnen subsidie bij de gemeente aanvragen. De sociale basis bestaat uit inwoners, sociaal ondernemers en professionele organisaties in de Haarlemse samenleving, die bijdragen aan een sociale stad en leefbare wijken en buurten. De gemeente wil subsidieafspraken maken met deze organisaties, zodat overal in Haarlem inwoners ondersteund kunnen worden bij onderlinge hulp, vrijwillige inzet, maatschappelijk initiatief en mantelzorg. En zodat kwetsbare Haarlemmers ondersteuning krijgen bij ontmoeten, zelfstandig wonen, gezondheid, opvoeden en opgroeien, financiën en participatie.

U kunt tot en met 31 augustus 2020 een subsidieaanvraag indienen voor 2021. In totaal is hiervoor een budget van ruim € 16 miljoen beschikbaar.

Aanpak

In de Uitvraag subsidies sociale basis 2021 kunt u lezen welke doelen de gemeente heeft gesteld. De gemeente wil zich meer richten op een aanpak per wijk. Deze aanpak gaat niet direct in 2021 in. Dat jaar is een tussenjaar, zodat in 2022 kan worden gewerkt met een wijkaanpak.

Voor 2021 worden er afspraken gemaakt met individuele partners voor de duur van één jaar. De subsidieregeling geldt voor alle organisaties en initiatieven die actief zijn in Haarlem. Het gaat dus niet alleen om bestaande subsidiepartners. De gemeente bekijkt en beoordeelt alle aanvragen en maakt daarna keuzes.

Voorwaarden

De subsidie kan worden gegeven:

  • voor activiteiten die meehelpen aan maatschappelijke doelen van de sociale basis. Deze activiteiten hebben als doel de ondersteuning van Haarlemmers bij onderlinge hulp, vrijwillige inzet, maatschappelijke initiatieven, mantelzorg en ondersteuning van kwetsbare Haarlemmers.
  • aan rechtspersonen en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, als zij op het moment van de aanvraag in Haarlem al activiteiten uitvoeren zoals hierboven beschreven.

Lees alle voorwaarden in de Uitvraag subsidies sociale basis 2021.

Subsidieregeling sociale basis 2021

Aanvragen

U kunt een subsidieaanvraag indienen tot en met 31 augustus 2020. Het aanvraagformulier kunt u opvragen via subsidiebureau@haarlem.nl en ingevuld terugsturen.

Meer informatie

Wilt u weten welke vragen door andere organisaties over deze subsidie zijn gesteld? Mail dan naar subsidiebureau@haarlem.nl en vraag om het overzicht van de vragen en antwoorden. 

Het is ook mogelijk om voor de uiterste indieningstermijn te laten controleren of uw aanvraag compleet is. U kunt uw conceptaanvraag tot 14 augustus mailen naar subsidiebureau@haarlem.nl.