Subsidie sociale basis 2021

Organisaties die actief zijn in de Haarlemse sociale basis kunnen subsidie bij de gemeente aanvragen. De sociale basis bestaat uit inwoners, sociaal ondernemers en professionele organisaties in de Haarlemse samenleving, die bijdragen aan een sociale stad en leefbare wijken en buurten. De gemeente wil subsidieafspraken maken met deze organisaties, zodat overal in Haarlem inwoners ondersteund kunnen worden bij onderlinge hulp, vrijwillige inzet, maatschappelijk initiatief en mantelzorg. En zodat kwetsbare Haarlemmers ondersteuning krijgen bij ontmoeten, zelfstandig wonen, gezondheid, opvoeden en opgroeien, financiën en participatie.

U kunt tot en met 31 augustus 2020 een subsidieaanvraag indienen voor 2021. In totaal is hiervoor een budget van ruim € 16 miljoen beschikbaar.

Aanpak

Voorwaarden

Aanvragen

Meer informatie