Subsidie Onderzoek fundering

In Haarlem staan huizen met funderingsproblemen. Wanneer er in een gebied funderingsproblemen spelen, is het belangrijk om onderzoek te doen naar de staat van de fundering. Bij zeer ernstige problemen is herstel van de fundering op hele korte termijn noodzakelijk. In andere gevallen kan er wel een probleem zijn, maar gaat de verzakking vrij langzaam en is herstel pas over een aantal jaar echt noodzakelijk.
De gemeente Haarlem ondersteunt woningeigenaren met een subsidie om funderingsonderzoek te laten uitvoeren. Het is heel belangrijk dat het funderingsonderzoek door een gespecialiseerd bedrijf wordt uitgevoerd.
Vanaf 1 februari 2019 geldt de nieuwe subsidieregeling funderingsonderzoek. Vanaf die datum kunt u subsidie aanvragen. Per jaar is €75.000 beschikbaar.

Aanvraagformulier subsidie funderingsonderzoek Stuur ook de gevraagde bijlage mee

Het funderingsonderzoek

Een fundering wordt bij de bouw van woningen aangelegd voor een geheel blok. Een bouwblok wordt ook wel bouwkundige eenheid genoemd. Bij funderingsonderzoek wordt er een gat gegraven net naast de gevel (een zogenaamde inspectieput). Het is niet nodig om bij elke woning apart een funderingsonderzoek te doen. Meestal zijn 1 of 2 putten voldoende om de staat van de fundering te kunnen beoordelen. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om met 1 inspectieput een onderzoek te doen naar 2 (kleine) bouwkundige eenheden. Dan wordt de put gegraven net tussen de twee bouwkundige eenheden in. Zo kan naar beide funderingen worden gekeken (zie afbeelding).  

Afbeelding van put tussen 2 bouweenheden in

Subsidie individueel of gezamenlijk aanvragen

De gemeente vindt het belangrijk dat de buren binnen een bouwkundige eenheid gezamenlijk optrekken bij het laten uitvoeren van funderingsonderzoek. Zo kunnen zoveel mogelijk woningeigenaren duidelijkheid krijgen over de staat van hun fundering. En zo blijven de kosten per eigenaar zo laag mogelijk.

De subsidie dekt 80% van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum bedrag. Voor een individuele aanvraag is dat € 3.300 en voor een gezamenlijke aanvraag is dat € 3.500 per inspectieput. Als huiseigenaar krijg je dus een iets hoger bedrag vergoed als je met meerdere eigenaren een aanvraag indient. Bovendien deel je de 20% die voor eigen rekening komt dan met meer mensen.

De subsidieaanvraag kan geweigerd worden als er vanuit 1 bouwkundige eenheid meer subsidieaanvragen worden gedaan, dan technisch noodzakelijk is. Hoeveel inspectieputten noodzakelijk zijn voor uw bouwkundige eenheid vraagt u op bij het bedrijf waar u een offerte voor het onderzoek laat opstellen.

Voorwaarden aan bedrijf dat het onderzoek doet

De gemeente stelt als eis dat het bedrijf werkt volgens de F3O richtlijn. Dit is een kwaliteitsrichtlijn die is vastgesteld door de F3O branche organisatie. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) beheert de kwaliteitsrichtlijn. De erkende bedrijven vindt u op www.kcaf.nl/erkenningslijst.

Lees meer over de richtlijn F3O op de website van het KCAF (zoek op F3O)

Meesturen

Met uw aanvraag stuurt u mee:

  • een omschrijving van de werkzaamheden die het onderzoeksbureau moet doen. Geef ook op hoeveel inspectieputten nodig zijn.
  • een offerte van het onderzoeksbureau

U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen scannen en e-mailen naar subsidiebureau@haarlem.nl.

Of u stuurt het per post naar:

Gemeente Haarlem
Subsidiebureau
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Afhandeling van uw aanvraag

Als uw aanvraag is goedgekeurd, geeft u het bedrijf opdracht om het onderzoek uit te voeren.

We raden u aan de uitvoeringsregeling zorgvuldig te lezen. Daarin staat exact omschreven hoe de aanvraagprocedure verloopt (artikel 6), hoe de subsidie er uit ziet (artikel 7), en aan welke voorwaarden u verder moet voldoen (artikel 8). U kunt ook lezen op welke gronden een subsidie geweigerd kan worden (artikel 9).

Het subsidiebedrag wordt pas uitgekeerd als de subsidie formeel is vastgesteld. Daar is een aantal voorwaarden aan verbonden (zie artikel 10, Verantwoording van de uitvoeringsregeling). Eén van de voorwaarden is dat u het onderzoeksrapport opstuurt, en uiteraard ook de facturen en betaalbewijzen.

Uitvoeringsregeling Funderingsonderzoek 2019-2022