Subsidie groene daken

Er is in 2022 € 100.000 beschikbaar voor de subsidieregeling groene daken. Particulieren, stichtingen, ondernemers en verenigingen (van Eigenaren) die eigenaar zijn van een pand in de gemeente Haarlem kunnen deze subsidie aanvragen. De regeling geldt totdat de subsidie op is. 

De subsidiepot is bijna leeg. Aanvragen die nu binnenkomen worden nog in behandeling genomen tot het subsidieplafond is bereikt.

Subsidie groen dak aanvragen U logt in met DigiD of eHerkenning.

Voorwaarden

Hoogte van de subsidie

Maximale subsidie

Meesturen

Eindverantwoording

Contact