Subsidie evenementen

De gemeente stimuleert het organiseren van evenementen en festivals en stelt daarvoor subsidie beschikbaar. De bijdrage per evenement is afhankelijk van het type evenement en of het past binnen de criteria. U kunt de subsidie schriftelijk aanvragen. Doet u dit vóór 9 september 2019. Een evenementenvergunning vraagt u apart aan.

Subsidie evenementen aanvragen Stuur uw aanvraag in vóór 9 september 2019. Vergeet niet de bijlagen mee te sturen.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als uw evenement:

 • aansluit bij de Haarlemse kernwaarden: oorspronkelijkheid, kwaliteit, genieten, ontdekken en menselijke maat
 • past binnen de unieke eigenschappen van Haarlem: cultuur, winkelen en ligging
 • vernieuwend en/of innovatief is, een platform biedt
 • past in de gewenste spreiding van evenementen over de stad en het kalenderjaar
 • past binnen een locatieprofiel (ambitie en voorwaarden locatie, bijvoorbeeld evenementen die het merk Haarlem en/of een bepaalde locatie kunnen versterken).
 • bijdraagt aan een meer divers evenementenaanbod
 • aandacht heeft voor duurzaamheid

Meesturen

U stuurt samen met uw ondertekende aanvraag de volgende bijlagen mee:

 • projectplan
 • begroting
 • marketing & communicatieplan.

Soorten evenementen

De subsidieregeling onderscheidt 3 typen evenementen:

 • Beeldbepalende evenementen Haarlem
 • Evenementen met regionaal karakter
 • Evenementen met lokaal karakter

De gemeente wijst subsidie toe aan de volgende 2 categorieën:

 • Beeldbepalende evenementen die meerdere jaren worden gesubsidieerd. Hierbij kan een subsidie voor maximaal 4 jaar worden verleend. Na deze 4 jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan.
 • Evenementen die voor een speciale ontwikkeling en/of editie van het evenement een aanvraag kunnen indienen voor een (stimulerings-)subsidie. Hierbij kan een subsidie voor maximaal 2 jaar worden verleend.

Evenementenvergunning

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u vaak een evenementenvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u apart aan via www.haarlem.nl/evenementenvergunning.

Contact

Voor vragen en meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mevrouw C.Baas, cbaas@haarlem.nl of mevrouw C.Bekker, cbekker@haarlem.nl.

Documenten

Op de besluitenlijst BenW d.d. 2 juli agendapunt 6 vindt u:

 • het evenementenbeleid 2018 - 2022
 • de locatieprofielen en
 • de uitvoeringsaanpak Evenementenbeleid Haarlem.