Subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties

LET OP: Voor de regeling eenmalige activiteiten is het subsidieplafond bereikt. Dit betekent dat er geen subsidie meer kan worden aangevraagd op basis van de regeling.

Met deze subsidie is het voor zelf- en belangenorganisaties mogelijk om snel op de actualiteit te reageren met een kleine activiteit. Zo kan de doelgroep tijdig worden geïnformeerd en ondersteund over onderwerpen die op dit moment voor deze groep van belang zijn. U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Uw organisatie kan 2 keer per jaar een subsidie aanvragen. Per keer kunt u maximaal €2000 aanvragen. U vraagt de subsidie schriftelijk aan.

Aanvraagformulier subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties U kunt voor 2 activiteiten per jaar een aanvraag doen

Voorwaarden

U omschrijft hoe de activiteit

  • ondersteunt en zorgt voor mensen die door problemen en beperkingen zichzelf minder goed kunnen redden
  • bijdraagt aan het versterken van zelfstandigheid en het ‘meedoen’ van de eigen deelnemers in de samenleving (emancipatie en participatie)
  • bijdraagt aan het oplossen van het probleem waar de vrijwilligers van de zelforganisatie ook mee te maken hebben.

Lees meer in de Uitvoeringsregeling Subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorgansiaties

Meesturen

Bij het aanvraagformulier stuurt u ook een projectvoorstel met een begroting mee.

Afhandeling aanvraag

Binnen 2 weken na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u bericht van de gemeente.

Aanvragen dient u per e-mail in bij subsidiebureau@haarlem.nl of u stuurt uw aanvraag per post naar:

Gemeente Haarlem
Subsidiebureau
Postbus 511
2003 PB Haarlem