Cultuursubsidies

Kunstenaars, andere cultuurmakers en culturele organisaties kunnen subsidie krijgen voor projecten op het gebied van kunst, cultuur, cultuureducatie en talentontwikkeling. Deze projecten mogen niet het doel hebben winst te maken of geld binnen te halen voor een religieus of goed doel. U kunt de subsidie nu aanvragen voor projecten die starten vanaf 15 oktober 2022. Doe dit uiterlijk 14 september. Vraagt u subsidie aan van maximaal € 1.000? Dan mag u ons ook e-mailen via csf@haarlem.nl om een gesprek aan te vragen.

Aanvragen met DigiD of eHerkenning

Wat u moet weten

Nodig bij uw aanvraag

Na uw aanvraag

Aanvragen subsidie Amateurkunst

Zie ook