Cultuursubsidies

Het Cultuurstimuleringsfonds van de Gemeente Haarlem helpt kunstenaars en culturele organisaties en andere cultuurmakers om hun artistieke plannen te realiseren.
Verenigingen voor amateurkunstbeoefening kunnen in aanmerking komen voor de subsidie Amateurkunst. Onder de kopjes Cultuurstimuleringsfonds Haarlem en Aanvragen subsidie amateurkunst leest u meer.

Cultuursubsidie aanvragen U logt in met DigiD of eherkenning

Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 2022

Meesturen

Aanvragen subsidie Amateurkunst

Tussentijdse rapportage of eindverantwoording

Landelijke cultuursubsidies