Cultuursubsidies

Door de coronamaatregelen zijn veel projecten en activiteiten afgelast, verplaatst of hebben organisaties de deuren moeten sluiten. Heeft u hiermee te maken en wordt uw project of activiteit ondersteund door het Cultuurstimuleringsfonds? Neem dan contact op via anieuwendijk@haarlem.nl. Het Cultuurstimuleringsfonds behandelt de aanvragen van door ons ondersteunde projecten per geval, bijvoorbeeld met financieel maatwerk. U kunt uw aanvraag voor de volgende subsidieronde tot 15 mei indienen.

Er zijn verschillende landelijke fondsen waar u subsidie kunt aanvragen voor culturele initiatieven. Maar ook de gemeente geeft subsidie. Een groot deel van het budget van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem is bestemd voor cultuurparticipatieprojecten zoals amateurkunst en cultuureducatie.

Verenigingen voor amateurkunstbeoefening kunnen in aanmerking komen voor de subsidie Amateurkunst. Lees hierover meer onder het kopje Aanvragen subsidie Amateurkunst.

Cultuursubsidie aanvragen U logt in met DigiD of eherkenning

Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 2021

Meesturen

Aanvragen subsidie Amateurkunst

Landelijke cultuursubsidies